Stratech en KWIZ aanwezig op het WMO congres van 30 mei

Stratech KWIZ

Stratech en KWIZ zullen tezamen op het WMO congres d.d.woensdag 30 mei aanstaande aanwezig zijn. Wij komen op deze dag dan ook graag met u in gesprek zodat we u kunnen overtuigen van dé totaaloplossing die wij u als kennispartner kunnen bieden.

De Wmo is sterk in beweging en wordt steeds complexer waardoor er veel op gemeentes en haar ketenpartners af komt. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en loopt steeds grotere financiële risico's. Onderwerpen als veranderingen in de AWBZ, de kanteling van Welzijn Nieuwe Stijl en het Jeugdbeleid vragen veel van de regievoerende overheid. Een integrale visie is noodzakelijk, evenals duidelijke beleidskeuzes en heldere besluitvorming.

Uitvoering van de Wmo op scherp

De veranderingen zetten de uitvoering van de Wmo op scherp. Kloppen de werkprocessen nog met de nieuwe manier van werken? Hoe is de communicatie met de uitvoerende organisatie(s)? Op welke wijze heeft u grip op de voorzieningen die u inzet en de gewenste beleidseffecten hiervan? Hoe bepaalt u welk arrangement u aanbiedt aan uw cliënten en blijven deze binnen de beschikbare budgetten? Bent u in staat tussentijds bij te sturen vanuit een goed overzicht?

Stratech en KWIZ bieden u als kennispartners dé totaaloplossing voor een efficiënte verwerking en beheersing van alle contacten en contracten zodat uw cliënten zelfredzaam zijn binnen uw budgetten! Daarnaast kunt u onder meer uw zorgcontracten efficiënt beheren en facturen per contract matchen.

Efficiënter uitvoeren

Met onze jarenlange ervaring zijn wij uw ideale kennispartner, dit uit zich o.a. in:

  • Efficiënt en overzichtelijk de Wmo aanvragen afhandelen
  • Up-to-date software als het gaat om geldende wet- en regelgeving
  • Tijdsbesparing door slimme inzet van facturering
  • Integratie met Mens (Cliënt) Centraal
  • Kostenprognose

Optimaal inzicht in kwaliteit en resultaat van uw contractpartners

Als gemeente voert u vanzelfsprekend de regie over de uitvoering van de Wmo. Wilt u inzicht in het resultaat en de kwaliteit van de extern verrichte werkzaamheden? Door uw budgetten te koppelen aan de inkoop of subsidiecontracten verwezenlijkt u dit. U bent bovendien in staat om de dienstverlening van diverse partijen te vergelijken. 

Grip op financiën en uitvoering

Voor grip op het werkproces en de financiën is een effectief ingericht systeem, waarin uw proces centraal staat, onontbeerlijk. Wilt u ook een perfecte match tussen de behoefte aan en de beschikbaarheid van actuele en volledige stuur- en managementinformatie? Wilt u tevens in control zijn en blijven?

Concreet bieden wij u:

  • Een uitgewerkt werkproces inclusief de registratie-items en definities
  • Overzicht van de KPI's inclusief de relatie met de geformuleerde doel- en taakstellingen
  • Een dashboard met daarop de kerngegevens zoals in- en uitstroomgegevens, verloop indicaties, resultaten en effecten van activiteiten, uitputting van budgetten en contracten, caseload en kostenprognoses.

Met Stratech en KWIZ heeft u het stuur in eigen handen!