Schuldhulpverlening Gemeente Oss continu in ontwikkeling met Stratech Perspectief

Gemeente Oss 2

Gemeente Oss heeft een duidelijk beleid voor de uitvoer van de schuldhulpverlening. Sinds twee jaar worden ze hierin ondersteund door de softwareoplossing van Stratech. Graag blikken we met de Gemeente Oss terug op hun ervaringen. Neeltje van Haandel, kwaliteitsmedewerkster van de Afdeling Zorg, vat de ervaringen samen: "Wij hebben goede ervaringen met Stratech; wat prettig is, is dat jullie echt meedenken als er zaken spelen en dat er veel ontwikkeld wordt. Daarnaast draait het systeem stabiel, dat is heel fijn en ook erg belangrijk met betalingsverkeer". 

Efficiënter werken

Eén van de redenen om destijds voor Stratech Perspectief (destijds Stratech-SHV) te kiezen was dat men efficiënter moest gaan werken. "Daar zijn we zeker in geslaagd", zegt Neeltje. Voorheen maakte de gemeente gebruik van een klantvolgsysteem en losse Excelsheets, zonder een boekhoudpakket. "Het is wel zo veel efficiënter geworden dat we gemakkelijk elkaars werk kunnen overnemen en dat je in één overzicht alles van de klant ziet wat je wilt zien, zoals het schuldenoverzicht en de begroting."

Inmiddels wordt Stratech Perspectief ook gebruikt als inzage-systeem. "Wanneer een klant belt, kan de telefoniste in Stratech zien wie de begeleider is. Zij hebben verder niet veel mogelijkheden. Je kunt dat in de software goed afschermen. Het is erg prettig dat je op elk veld kunt aangeven wie wat mag zien."

Grip en inzicht

Met Stratech Perspectief beschikt de gemeente over een cliëntvolgsysteem waarbij continu inzichtelijk is wat de status van de cliënt is. Neeltje bevestigt dit: "Met de software kun je de cliënt goed volgen, in één oogopslag is zichtbaar waar we mee bezig zijn met de klant".

Naast inzicht, heeft de gemeente nu ook meer grip. "We kunnen eenvoudig de juiste cijfers uit de software halen, zoals management informatie en werkvoorraden. Hierin is inzichtelijk waar een begeleider allemaal mee bezig is, deze verslagen dienen dan ook als input voor de gesprekken met de teamleider", aldus Neeltje.

Continue aanscherping van processen

De gemeente Oss is continu op zoek naar aanscherping van de processen. Sinds het afgelopen jaar maken ze bijvoorbeeld gebruik van automatische acties en meldingen waardoor de consulent heel erg geleid wordt in het proces. "Stratech is een erg flexibel systeem, we konden het zo inrichten dat het precies aansloot op ons proces", licht Neeltje toe.

Budgetbeheer in eigen hand met interne bankrekeningen

Dat de gemeente continu in ontwikkeling is, blijkt ook uit het feit dat zij dit jaar beginnen met het gebruik van interne bankrekeningen. Over de redenen en voordelen van deze keuze zegt Neeltje: "Prettig hierbij is dat we niet meer afhankelijk zijn van banken voor het uitvoeren van het budgetbeheer. We hebben straks gewoon één hoofdrekening en misschien nog wat verdeelrekeningen eronder bij de huisbank van de gemeente. Er kan dan dus ook geen bankbeslag op de rekeningen van de klant worden gelegd. Toen de rekeningen voorheen op naam van de klant stonden, kon dat wel. Wij vinden het prettig dat we het echt in eigen hand kunnen houden. Dat was voor ons wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook kostenbesparend doordat we niet zoveel rekeningen hoeven te openen. We hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en we zijn er wel op uitgekomen om alles binnen Stratech goed te benutten omdat we dan alles zelf in de hand houden. We denken dat het praktisch werkbaar is, voor nu hebben we daar een positief gevoel bij."

Samenwerking met Stratech

Regelmatig organiseert Stratech panel- en gebruikersdagen om met haar klanten te brainstormen over de toekomst van de software. Neeltje van Haandel ervaart dit als erg prettig: "Op zo'n dag spreek je ook veel andere gebruikers, je ziet dan ook wat er bij hen speelt. Dat is leerzaam. Daarnaast merk je dat er in elke update ook zaken zitten die tijdens de paneldagen genoemd zijn". 

  • Gemeente Oss 1
  • Gemeente Oss 2
  • Gemeente Oss 3
  • Gemeente Oss 4
  • Gemeente Oss 5
  • Gemeente Oss 6
  • Gemeente Oss 7
  • Gemeente Oss 8
  • Gemeente Oss 9