Schenking van recreatieonderneming aan kinderen: is haast geboden?

Logo Countus

Met enige regelmaat krijgt Countus de vraag: mijn kind wil de zaak overnemen, maar we willen liever geen belasting betalen. Kan dat?

Er is in principe sprake van een schenking als ouders hun onderneming aan de kinderen overdragen en die kinderen geen of slechts deels een koopsom betalen. Een schenking is doorgaans belast met schenkbelasting. Onder voorwaarden kan de schenking van een 'echte onderneming' echter belastingvrij worden gerealiseerd.

Te mooi om waar te zijn?

Lijkt dat te mooi om waar te zijn? Onder de huidige wetgeving kan het. Uiteraard gelden er voor deze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) maximumbedragen en moet er aan allerlei vereisten worden voldaan. Het maximale ondernemingsvermogen dat belastingvrij kan worden overgedragen, bedraagt € 1.063.479.

Wat is een echte onderneming?

Om in aanmerking te komen voor een belastingvrije schenking moet sprake zijn van een onderneming Maar wat is nou een echte onderneming? Hierover verschijnen de laatste tijd diverse gerechtelijke uitspraken. Belangrijke vraag hierbij is of bij bezit van vastgoed sprake is van een onderneming.

Blijft de BOR in deze vorm bestaan?

Het ministerie heeft de BOR enige tijd geleden geëvalueerd. En demissionair staatssecretaris Wiebes liet de Tweede Kamer medio 2014 weten dat de regeling beperkt zou gaan worden. Tot op heden is daar echter niets van gekomen. In 2016 verscheen een zogenaamde ombuigingslijst. Daarin werd berekend wat de aanpassing of zelfs beëindiging van BOR aan bezuinigingen zou opleveren.

Als je nog gebruik wilt maken van de BOR zou haast dus geboden kunnen zijn. Na de vorming van de nieuwe regering zullen we weten of de regeling in haar huidige vorm blijft bestaan of niet.

Meer informatie

Meer weten? Dat kan tijdens de workshop die wij als Countus tijdens Leisure in Business op 1 november aanstaande verzorgen.

Meld je nu aan via www.leisureinbusiness.nl. Graag tot dan!       

Mr. Herma Brinkhuis RB
Senior Belastingadviseur Countus

Herma Brinkhuis | Countus