Reorganisatie bij de Kamer van Koophandel

Kamer Van Koophandel

Per 1 januari 2014 worden de Kamer van Koophandel Nederland, de Regionale Kamers van Koophandel en Stichting Syntens samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Circa 25 kantoren
zullen gesloten worden.

De reorganisatie van de Kamer van Koophandel en Syntens is een complex en ingrijpend proces. Circa 25 kantoren zullen gesloten worden en het aantal fte's zal afnemen van circa 2230 in 2012 naar 1495 in 2014. De samenvoeging leidt tot een besparing van circa 80 miljoen euro.

Inschrijving en wijzigingen in het Handelsregister, het deponeren van jaarstukken en algemene voorwaarden en de verstrekking van exportdocumenten lopen in de toekomst vrijwel volledig digitaal. Met deze eerder aangekondigde reorganisatie wordt de Kamer van Koophandel gemoderniseerd en het Digitale Ondernemersplein (1 loket voor ondernemers) ingevoerd.

Voor het digitaal aanvragen van exportdocumenten bij de Kamer van Koophandel maken veel Nederlandse bedrijven gebruik van de softwareoplossingen van Stratech. Als kennispartner voor exporterend Nederland en de Kamer van Koophandel probeert Stratech een positieve bedrage te leveren aan deze ontwikkeling.

Wilt u ook uw exportdocumenten digitaal aanvragen bij de Kamer van Koophandel? Gebruik dan onze softwareoplossingen Stratech-DKK of Stratech-SPS

Bekijk hier het volledige artikel.