Prefase invoering van AGS is verlengd

Douaneauto bovenkant

De Douane maakte onlangs bekend te starten met de invoer van AGS fase 2. Dit systeem vervangt het huidige Sagitta Invoer. De prefase van de invoering is gestart in oktober 2013.

Op dit moment maken ruim 150 aangevers gebruik van AGS. Ook met software van Stratech worden AGS invoeraangiften succesvol verstuurd en afgehandeld. Toch is gebleken dat er nog aanpassingen en verbeteringen nodig zijn aan de zijde van de Douane in AGS, zodat alle aangiften kunnen worden verwerkt. De prefase is daarom verlengd. 

Aan de gestelde voorwaarden voor de invoering AGS is niet voldaan

In het overleg tussen de Douane en het bedrijfsleven op woensdag 7 mei 2014 is besloten de prefase van de invoering van AGS te verlengen. De insteek van dit overleg was om vast te stellen of AGS klaar is voor de tweede fase van de invoering. Gedurende deze fase zouden bedrijven verplicht moeten aansluiten op AGS. Deze periode was gepland van mei tot en met juni 2014.

Aan het starten van de tweede fase waren enkele voorwaarden verbonden. Dit waren onder andere een technisch werkend AGS en DTV, een acceptabel percentage foutmeldingen, dat alle soorten aangiften in AGS gemaakt kunnen worden en de beschikbaarheid van de comfortinformatie (zekerheidinformatie, wisselkoersen en ondernemersinformatie).

Prefase AGS is verlengd

Tijdens het overleg op woensdag 7 mei 2014 tussen de Douane en het bedrijfsleven is vastgesteld dat aan deze voorwaarden nog niet is voldaan. Het primaire belang voor de Douane en bedrijfsleven is dat de overgang naar AGS kwalitatief goed verloopt, met zo weinig mogelijk problemen. Pas daarna start de volgende fase van de overgangsstrategie: het verplicht aansluiten op AGS.

De prefase is daarom verlengd. Er vindt nog overleg plaats over het verloop van de verdere invoering van AGS. Zodra hierover een besluit is genomen zal Stratech u nader informeren. Stratech blijft in nauw contact met de Douane en haar klanten om bij te kunnen dragen aan een soepele overgang van Sagitta Invoer naar AGS. 

Voorlichting over AGS via webinars.

Om de actuele stand van zaken van AGS toe te lichten, organiseert de Douane vanaf de maand mei vier webinars voor het bedrijfsleven. Inmiddels heeft op 1 mei het eerste webinar plaatsgevonden. De andere webinars zullen gehouden worden op donderdag 22 mei en donderdag 12 juni 2014. U kunt zich nog aanmelden voor een webinar via de website van de Douane. 

Lees hier de nieuwsbrief van de Douane