Nieuwe klanten kiezen voor Stratech-CVS

Stratech heeft niet stil gezet en we zijn dan ook trots u te mogen melden dat we verschillende nieuwe Stratech-CVS klanten mogen begroeten. Welkom Power4People,  B&A - project Pit010 IJsselmonde en partner Work Connection.

Power4People

Power4People een veelzijdige dienstverlener op het gebied van werk en gezondheid, heeft gekozen voor Stratech-CVS. Haar kerndiensten zijn:

  • Re-integratie Spoor 1 & 2
  • Outplacement
  • Arbodienstverlening
  • Casemanagement
  • Management training

Het doel van Power4People is het wegnemen van uw zorgen omtrent de gezondheid en inzetbaarheid van uw mensen.

B&A - project Pit010 IJsselmonde

B&A, een bedrijf dat samen met overheden en aanverwante organisaties maatschappelijke vraagstukken aanpakt en oplost, werkt inmiddels sinds 2011 met het cliëntvolgsysteem van Stratech. De samenwerking wordt echter uitgebreid, waardoor B&A nu ook voor project Pit010 IJsselmonde Stratech-CVS gaat gebruiken!

IJsselmonde is, samen met Charlois en Hoogvliet, een van de drie pilotgebieden in het proces van vernieuwing van zorg en welzijn in Rotterdam. IJsselmonde gaat uit van de (eigen) kracht van burgers. Zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken staan hierbij centraal.

De heer Samson werkt al vele jaren bij B&A en is nauw betrokken geweest bij de implementatie van Stratech-CVS. "B&A heeft gekozen voor Stratech-CVS vanwege de flexibele inrichting. We zijn bij onze keuze uitgegaan van onze werkprocessen en een softwarepakket dat daar goed op aan kan sluiten. Stratech-CVS sluit goed aan op organisatieprocessen zonder dat hiervoor werkmethodes noemenswaardig moeten worden aangepast."

Work Connection

Het is de missie van Work Connection om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen. De centrale vraag is; waarvoor komt u 's ochtends uw bed uit, wat interesseert, inspireert, motiveert en daagt u uit? Met die kennis gaan ze dieper in op wat medewerkers echt beweegt. Het cliëntvolgsysteem van Stratech gaat hen hierbij ondersteunen.