Nieuwe klant Stratech-SHV: Sociaal.nl Schuldsanering B.V.

Nieuwe klant: Sociaal.nl Schuldsanering

Onlangs hebben wij Sociaal.nl Schuldsanering B.V. te mogen begroeten als nieuwe klant van onze software voor schuldhulpverlening, Stratech-SHV.

Sociaal.nl Schuldsanering B.V.

Sociaal.nl Schuldsanering B.V. is als lid van de NVVK een gespecialiseerde organisatie die verschillende diensten aanbiedt op het gebied van insolventie en schuldhulpverlening. Sinds februari 2009 zijn zij als lid opgenomen in het ledenregister van BPBI en voeren zij civiele bewindvoering uit. Sociaal.nl Schuldsanering heeft als doel hun dienstverlening op een zakelijke en betrokken wijze uit te voeren.

Sociaal.nl Schuldsanering voert in opdracht van verschillende gemeenten en werkgevers in Nederland integrale schuldhulpverlening uit. Ook helpen zij gemeenten regelmatig bij het wegwerken van de wachtlijsten. Sociaal.nl Schuldsanering biedt de trajecten aan conform de vernieuwde werkwijze en gedragscode van de NVVK. Door de jarenlange ervaring die Sociaal.nl Schuldsanering heeft opgedaan, is ze in staat de verschillende diensten op een professionele wijze uit te voeren en daarbij rekening te houden met de belangen en de wensen van de opdrachtgever.

Keuze voor Stratech-SHV

Sociaal.nl Schuldsanering ondervond bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten de volgende problemen:

 • Registratie vond plaats in meerdere systemen
 • Uitbreidingen en aanpassingen op het systeem kostten veel tijd
 • Medewerkers hadden teveel vrijheid in het uitvoeren van het standaard proces
 • Onmogelijkheid om zelfredzaamheid van de klant te bevorderen
 • Geen of moeilijk op te leveren stuurinformatie en verantwoording aan de opdrachtgever

Hierdoor was het moeilijk voor Sociaal.nl Schuldsanering om haar doelstellingen te behalen.

Stratech-SHV helpt Sociaal.nl Schuldsanering bij het behalen van haar doelstellingen

 • Volledig client-volg-systeem met de mogelijkheid om processtappen standaard in te richten en actielijsten automatisch te laten vullen
 • Volledig ingerichte VTLB calculator en WSNP aanvraag (digitaal)
 • Budgetbeheer inclusief betalingen en inkomsten
 • Instelbare standaard brieven
 • Toegang (specifieke) klanten in eigen gegevens
 • Toegang opdrachtgevers tot management informatie
 • Brede mogelijkheden van rapportages voor sturing en verantwoording
 • Aanleveren aan de SHV Monitor
 • Inzicht en grip in alle registraties die medewerkers uitvoeren, voor controle op proces en inrichting

Met behulp van Stratech-SHV zullen zij in staat zijn tijdswinst en kostenbesparing te behalen, eenduidigheid in hun proces te krijgen en in een betere dienstverlening naar de klant en opdrachtgever kunnen voorzien.

Wij wensen Sociaal.nl Schuldsanering veel gebruiksgemak en efficiency toe met onze software totaaloplossing voor schuldhulpverlening!