NIEUW: Koppeling Boekingsmonitor

Boekingsmonitor

Naast inzicht in de actuele stand van uw boekingen wilt u graag weten hoe u presteert ten opzichte van andere parken binnen uw samenwerkingsverband en andere collega's in uw eigen of andere toeristische regio's. Hiervoor heeft Stratech een koppeling met de Boekingsmonitor ontwikkeld!

Via de website www.boekingsmonitor.nl heeft u op elk moment van de dag inzicht in de actuele stand van uw boekingen, die zijn uitgesplitst in toeristische plaatsen en verhuureenheden. Grafieken maken in één oogopslag duidelijk of uw boekingen ten opzichte van het voorgaande jaar voor of achter lopen, en met welk percentage.

Naast het vergelijk van uw boekingen met het voorgaande jaar, maakt de boekingsmonitor het ook mogelijk de stand van uw boekingen te vergelijken met boekingen bij andere parken binnen uw samenwerkingsverband en boekingen uit uw eigen en andere regio's. De standen van deze boekingen worden met behulp van grafieken weergegeven.

Hoe werkt het?

U doet eenmalig de inrichting voor de Boekingsmonitor, vanaf dan loopt alles vanzelf en heeft u hier geen omkijken meer naar. Een koppeling van de Boekingsmonitor met Stratech-RCS Enterprise zorgt ervoor dat u via de website www.boekingsmonitor.nl de stand van uw eigen reserveringen kunt inzien. Vervolgens worden uw gegevens samengevoegd met die van de deelnemers in uw samenwerkingsverband en andere collega's in uw eigen of andere toeristische regio's. Deze gemiddelden zijn voor alle deelnemers zichtbaar. Onderstaand een voorbeeld van de weergave zoals deze door de Boekingsmonitor wordt getoond:

Boekingsmonitor voorbeeld

Tevens is het mogelijk om via een filter een gedetailleerd overzicht te genereren op basis van de door u gekozen filters.

Kosten

Het gebruik van de door ons ontwikkelde koppeling tussen Stratech en de Boekingsmonitor is beschikbaar vanaf € 168,00 per jaar (exclusief btw). 

Demo 

Via de website www.boekingsmonitor.nl wordt u een gratis demo beschikbaar gesteld. Zo krijgt u in één oogopslag een beeld van de werkwijze van de Boekingsmonitor.

Wanneer u gebruik wilt maken van de Boekingsmonitor, dient u zich via http://boekingsmonitor.nl/aanmelden.php bij de Boekingsmonitor aan te melden.

Voor meer informatie over de koppeling tussen Stratech en de Boekingsmonitor kunt u contact opnemen met uw Account Manager.