Module: 'Dynamische veldinformatie'

Standaard zijn er in Stratech-RCS Enterprise bij de vensters helpteksten aanwezig die ondersteuning bieden bij het invoeren van de gegevens. Deze teksten bieden universele informatie die voor alle organisaties van toepassing kan zijn. Iedere organisatie geeft haar medewerkers echter bedrijfsspecifieke instructies hoe omgegaan moet worden met bepaalde velden en/of onderdelen binnen de applicatie.

Met behulp van de module 'Dynamische veldinformatie' kunt u deze aanvullende informatie vastleggen. Dynamische veldinformatie kan worden vastgelegd bij tekstvelden, keuzevelden, datumvelden, knoppen en lijsten in Stratech-RCS Enterprise. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het veld 'Actiecode' in de reserveringskaart een lijst publiceren met alle geldige actiecodes. Deze functionaliteit kan ook toegepast worden op eventueel zelf gedefinieerde velden binnen de module 'Vrije tabbladen en tabellen'. Eenmaal vastgelegde dynamische veldinformatie kan eenvoudig door de gebruiker in de vensters worden opgevraagd.