Klant in beeld - RIVM

Logo RIVM

Voor het eerste 'Klant in beeld'-item hebben wij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bereid gevonden iets te vertellen over hun relatie met Stratech. Het RIVM werkt sinds 2011 naar volle tevredenheid met onze subsidiebeheerapplicatie Stratech-SBA.

Uit naam van de heer Willem-Jan Hoetmer, hoofd Financieel Bureau Preventie Programma's:

RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema's, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en tegenwoordig ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur & milieu en rampenbestrijding.

Binnen het RIVM zijn onder andere de volgende centra ondergebracht:

  • Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
  • Het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb)

Beide Centra zijn ook belast met de subsidiëring van onderzoeken op hun terrein. Denk hierbij aan de Bevolkingsonderzoeken naar Borst- en Baarmoederhalskanker, de jaarlijkse Griepvaccinatie en subsidies op het gebied van de geslachtsziekte bestrijding.

Functie

In mijn functie geef ik leiding aan het subsidieverlenings- en vaststellingsproces. Ik doe dit samen met twee financiële collega's en werk nauw samen met de inhoudelijk betrokken beleidsmedewerkers van CVB en CIb. Jaarlijks wordt voor een bedrag van ongeveer €200 mln aan subsidies verstrekt aan zo'n 45 subsidievangers.

Waarom de subsidiebeheerapplicatie Stratech-SBA?

Hier heeft het toeval een rol gespeeld. Ik bezocht (in 2007) de beurs Overheid & ICT en kwam bij het vooraf bekijken van de deelnemers bij Stratech terecht, die SBA aanbood. Na een demonstratie hebben wij ons verder in het pakket verdiept en is (eind 2008) het pakket aangekocht. Voor mij heeft de workflow en de geïntegreerde documentbehandeling een doorslaggevende rol gespeeld. Daarnaast was het prijsniveau van Stratech heel acceptabel. Het pakket is begin 2011 in gebruik genomen.

De toegevoegde waarde ligt in de al eerder genoemde workflow, de elektronische dossiervorming en het feit dat Stratech-SBA over een internetportal beschikt waardoor het pakket ook online toegankelijk kan worden gemaakt voor onze subsidieontvangers.

Ervaringen

Onze ervaringen zijn pril. We hebben in 2011 één subsidie verleend, wel voor een bedrag van € 40 mln (griepvaccinatie). We hebben in januari de verlening 2012 aan alle andere ontvangers afgerond en de eerste batchbetaling uitgevoerd. Dit is naar volle tevredenheid verlopen.