iSHARE - Onbeperkt data delen in de logistieke sector

ishare

Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Met iSHARE zijn organisaties in staat om simpel en gecontroleerd samen te werken. 

Uniform, simpel en gecontroleerd logistieke data delen

iSHARE is een vernieuwend project van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), het platform ter bevordering van data delen in de logistiek. Met dit afsprakenstelsel is het straks mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Niet alleen met bestaande business partners, maar ook met nieuwe partners. Daardoor creëren ze grote kansen voor efficiëntieverbetering, tijdswinst en kostenbesparing. 

De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen. Omdat het afsprakenstelsel ook vastlegt hoe eigenaren rechten kunnen delegeren, kunnen partijen straks ook data uitwisselen met partijen die ze nog niet kennen.

Beta-versie van iSHARE-project beschikbaar 

Op 27 juni 2017 kwam de beta-versie van iSHARE beschikbaar, waarmee een belangrijke stap is gezet naar het drempelloos delen van data in de logistiek. Organisaties die met hun eigen apps, websites, platformen of programma's gebruik maken van iSHARE, voldoen aan de spelregels van het afsprakenstelsel. De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen.

Instanties die actief betrokken zijn bij het iSHARE-project zijn: Portbase, TransFollow, Douane, TLN, Cargonaut, EvoFenedex, Schiphol. Stratech volgt de ontwikkelingen rondom het iSHARE-project met grote belangstelling, omdat het belemmeringen voor het delen van data wegneemt en de samenwerking binnen de logistieke keten stimuleert.

Meer informatie over iSHARE kunt u vinden op: www.ishare-project.org