Herinrichting workflow Gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem

Om de werkprocessen binnen de gemeente Arnhem in goede banen te kunnen leiden, maakt Arnhem sinds 2 jaar gebruik van de workflow in Stratech-CVS.

Door het implementeren van een veranderde werkwijze en de toegevoegde functionaliteit in de workflow, is in samenwerking met Stratech nogmaals kritisch gekeken naar de huidige inrichting van deze workflow.

Veranderende werkwijze

De veranderde werkwijze omvat voornamelijk het 'blind' toewijzen van cliënten aan consulenten. Met behulp van de workflow worden cliënten vanuit de intake of bestaande werkprocessen, aan de hand van een aantal keuzes, in een werkvoorraad genaamd 'supermarkt' geplaatst. Consulenten kunnen vervolgens, middels deze keuzes, uit een bepaalde 'supermarkt' kiezen. Men kan niet voor een specifieke cliënt kiezen, maar krijgt deze toegewezen op basis van prioriteiten (First in - First out).

Via stuurinformatie krijgt de verantwoordelijke inzicht in het aantal cliënten in de 'supermarkt'.

Door gewijzigde functionaliteit en het hernieuwd analyseren van de werkprocessen binnen Stratech, was het mogelijk om de bestaande workflow beter te stroomlijnen en het aantal klik-bewegingen flink te verminderen.

Tevens is het doel 'het automatisch toewijzen van cliënten aan consulenten' bereikt.