Gebruik van de juiste landencodes bij aangifte Douane

Douaneauto & zeecontainerschip

Per 1 januari 2013 is er een nieuwe nomenclatuur vastgesteld van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en van de handel tussen de lidstaten (Verordening (EU) nr. 1106/2012 (PbEU L 328 van 28 november 2012).

Daarbij zijn de volgende nieuwe landen en codes vastgesteld:

BL             Saint Barthélemy
BQ Bonaire, Sint Eustatius en Saba       
CW Curaçao
EH Westelijke Sahara
SS Zuid-Sudan
SX Sint-Maarten (Nederlands deel)


De code AN (Nederlandse Antillen) is vervallen.

De code (QP) is vastgesteld voor transacties met installaties in volle zee (olieplatforms, windparken, transoceanische kabels).