Eerste Stratech-klant levert digitaal Wsnp-verzoeken aan

Digitalisering

De eerste Stratech-SHV klant levert vanaf nu haar Wsnp-verklaringen digitaal aan. Daarmee is zij helemaal up-to-date voor de veranderingen vanuit Bureau Wsnp. In het kader van modernisering heeft Bureau Wsnp namelijk besloten dat vanaf 1 juli 2013 alle Wsnp-verzoeken moeten worden opgesteld met gebruikmaking van de nieuwe Recofamodellen. Dit houdt in dat de verzoeken digitaal moeten worden ingediend bij de Rechtbank.

Wijzigingen in aanlevering

Bureau Wsnp is met Recofa, de rechters-commissarissen in faillissementen en schuldsaneringen, overeen gekomen dat gebruikmaking van de oude modellen vanaf 1 juli 2013 niet meer is toegestaan. Zo wordt de datacommunicatie rondom het verzoekschrift artikel 284 en de verklaring artikel 285 gemoderniseerd. Het digitaal aanleveren van de Wsnp-verklaring en het verzoekschrift bij de Rechtbank wordt vanaf 1 juli 2013 verplicht. Wilt u meer weten over de wijzigingen? Klik hier

Stratech-SHV: software voor schuldhulpverlening

Met onze software voor schuldhulpverlening kunt u alle schuldhulpverleningsactiviteiten, voortvloeiend uit minnelijke en wettelijke trajecten eenvoudig registreren, ordenen en beheren. Doordat de software modulair is opgebouwd kan deze aansluiten op schuldhulpverlening, bewindvoering, budget- en inkomensbeheer. Of u dit nu in opdracht van aanmeldende instanties uitvoert of het zelf doet, Stratech biedt u dé ideale totaaloplossing! U heeft continu inzicht in de voortgang van het traject. Ook beschikt u over de meest actuele informatie en resultaten. Wilt u meer weten over onze softwareoplossingen? Klik hier!