Eerste SEPA Betaling voor RIVM

B&A Jort

Onlangs zijn de eerste betalingen van voorschotten binnen het RIVM verwerkt volgens het SEPA betalingsprincipe. Dit houdt in dat de voorschotten binnen Stratech-SBA kunnen worden gefiatteerd en worden verwerkt tot directe financiële betalingen volgens de SEPA. Door de SEPA functionaliteit op te nemen in de toegangsbeveiliging is het mogelijk om de verwerking en betaling gescheiden te houden van functies.

Gekoppeld aan de SEPA functionaliteit is de optie om subsidies te verrekenen. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat teveel uitgekeerde subsidiebedragen kunnen worden verrekend met een opkomend jaar of betalingen die in de toekomst plaats zullen vinden. Vanuit de verschillende formulieren, Verlening en Vaststelling, zal er een berekening plaatsvinden zodat het juiste bedrag kan worden verrekend of als eindbetaling kan worden gebruikt. De workflow houdt ook rekening met deze functionaliteit, zodat de gebruiker altijd naar de juiste processtap wordt geleid.