Eenvoudig gegevens aanleveren aan de SHV Monitor met Stratech-SHV

Schuldhulpverlening

Als u lid bent van de NVVK (de brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening), wordt u geacht gegevens voor de SHV Monitor aan te leveren. Wist u dat dit vanuit Stratech-SHV al jaren eenvoudig kan?

Schuldhulpverleningsmonitor

De schuldhulpverleningsmonitor (SHV Monitor) van de NVVK is het informatiesysteem voor de schuldhulpverlening en bevat de actuele gegevens van de schuldhulpverlening in Nederland. De monitor wordt gevuld met schuldhulpverleningsinformatie van alle leden van de NVVK.

De SHV Monitor bevat verschillende rapportages over de schuldhulpverlening. Daarbij gaat het om gestarte, afgesloten en openstaande producten, klantkenmerken, schuldsituatie, schuldeisers en resultaten van de dienstverlening. Deze rapportages kunt u uitdraaien voor uw eigen organisatie en vergelijken met het totaal. Voorwaarde hiervoor is natuurlijk dat uw organisatie ook daadwerkelijk aanlevert aan de SHV Monitor.

Daarnaast wordt de SHV Monitor door organisaties gebruikt voor de gegevensuitwisseling met de bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders. Ook is de SHV Monitor de basis voor de jaarcijfers van de NVVK en hoeft u nog maar een beperkt aantal vragen in te vullen voor de jaarcijfers.

Eenvoudig aanleveren met Stratech-SHV

Stratech-SHV is gebruiksvriendelijke software voor (onder andere) schuldhulpverlening waarmee u alle schuldhulpverleningsactiviteiten, voortvloeiend uit minnelijke en wettelijke trajecten eenvoudig kunt registreren, ordenen en beheren.

In Stratech-SHV is het mogelijk dat de gegevens geanonimiseerd aangeleverd kunnen worden. Zo kunt u eenvoudig voldoen aan de verplichtingen vanuit de NVVK. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Stratech-SHV in het algemeen of over de aanlevering aan de SHV Monitor in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met Account Manager René Kock via +31 (0)6 51 69 41 06 of per e-mail naar info@stratech.nl