Douane start met overgang naar AGS

Douaneauto zijkant

De Douane maakte onlangs bekend dat de implementatie van AGS voor alle aangevers
nu echt van start kan gaan. Het nieuwe systeem voor douaneaangiften, genaamd
AGS, gaat in fase 2 het huidige systeem
Sagitta Invoer (DSI) vervangen. 

Op dit moment maken al ruim 60 aangevers gebruik van AGS.
Samen hebben zij ruim 10.000 invoeraangiften ingediend via het
nieuwe aangiftesysteem. In de loop van juli 2014 moeten alle
overige aangevers zijn aangesloten op AGS.

De overgangsstrategie voor de invoering van AGS

Het primaire belang voor de Douane en het bedrijfsleven is dat de overgang van Sagitta Invoer naar AGS kwalitatief goed en met zo min mogelijk problemen zal verlopen. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor is dat de overgangsfase pas kan starten als is vastgesteld dat AGS en DTV (Douane Tarief Voorziening) technisch goed werken en de comfortinformatie beschikbaar is. De Douane verwacht dit doel eind april te realiseren.

Dit betekent dat vanaf begin mei de overgang naar AGS voor iedere aangever van Stratech mogelijk wordt. De Douane zal, na het in gebruik nemen van een nieuwe release van AGS op 6 april, in nauw overleg met het bedrijfsleven continu monitoren of de overgang vanaf begin mei nog steeds realistisch is. 

De Douane stemt met u en Stratech het exacte overgangsmoment af. Tijdens de overgangsfase kunnen de aangevers voor een periode van maximaal 5 werkdagen Sagitta Invoer en AGS naast elkaar gebruiken. Uiteraard zal Stratech haar klanten tijdig informeren en begeleiden gedurende de overgang van Sagitta Invoer naar AGS. 

Voorbereiden op de overgang naar AGS

Uit de AGS pre-fase is gebleken dat meer aangiften werden afgekeurd dan bij Sagitta Invoer. De Douane verwacht dat dit onder andere wordt veroorzaakt doordat aangevers zich niet altijd goed realiseren dat met de komst van AGS er een echte wijziging van het aangifteproces plaatsvindt. Daarom organiseert de Douane in de periode van april - juni voor het bedrijfsleven vier webinars  om de actuele stand van zaken van AGS toe te lichten.

Stratech adviseert alle bedrijven die zelf hun invoeraangiften verzorgen deel te nemen aan de webinars van de Douane, zodat u goed om de hoogte bent van de belangrijkste wijzigingen. Data, tijdstippen en wijze van aanmelden voor de webinars worden binnenkort door de Douane bekend gemaakt. 

Lees hier de nieuwsbrief van de Douane