Douane neemt AGS 2 volledig in gebruik

Douaneauto logo

Na meer dan 30 jaar trouwe dienst is er definitief een einde gekomen aan het tijdperk Douane Sagitta Invoer (DSI). In maart zijn de laatste aangevers aangesloten op AGS 2, het nieuwe systeem voor het doen van invoer-aangiften. De nog openstaande aangiften in DSI zijn door de Douane afgehandeld. Vanaf 1 mei 2015 is het einde van DSI een feit.

Implementatie van AGS 2 afgerond, DSI definitief afgesloten

De implementatie van AGS 2 is niet zonder slag of stoot verlopen. De invoering heeft uiteindelijk ook langer geduurd bij de Douane dan vooraf was voorzien. Na oplevering kwamen diverse verbeterpunten naar voren. Dit heeft geresulteerd in diverse nieuwe releases. Om de performance en stabiliteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen is er in januari een aanpassing in de technische infrastructuur doorgevoerd.

Dit heeft tot resultaat dat vanaf januari van dit jaar alle aangevers konden aansluiten op AGS en dat DSI kon worden afgesloten voor nieuwe aangiften. In februari en maart zijn de allerlaatste aangevers aangesloten. In april heeft de Douane de nog openstaande aangiften in DSI afgehandeld, zodat op 1 mei 2015 DSI definitief is gesloten. 

Verschillen in Overzicht Gedane Aangiften (OGA)

Gebleken is dat het Overzicht Gedane Aangiften (OGA) niet altijd dezelfde gegevens toont als in de eigen administratie van de aangever. De oorzaak hiervan is inmiddels bekend. Momenteel wordt door de Douane alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat deze verschillen in de toekomst niet meer voorkomen. Over dit onderwerp volgt binnenkort meer informatie vanuit de Douane.

Vooruitblik naar AGS3 (uitvoeraangiften)

Nu AGS 2 volledig in gebruik is genomen wordt gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van AGS 3. Dit systeem vervangt het huidige Sagitta Uitvoer (DSU). Inmiddels is de MIG, de Message Implementation Guide, gepubliceerd. Met deze berichtspecificaties is het voor bedrijven (de zelfbouwers) en softwareleveranciers mogelijk de software te ontwikkelen om uitvoeraangiften bij AGS 3 aan te leveren.

Het ontwikkelen en testen van de software vergt tijd, bij de bedrijven, de softwareleveranciers en de Douane. De Douane streeft erna AGS 3 eind 2015 in gebruik te nemen. Dit betekent niet dat AGS 3 direct al volledig wordt geïmplementeerd. In eerste instantie zorgt de Douane ervoor dat het systeem technisch klaar is. De implementatie-strategie wordt, net als bij AGS 2, in overleg met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bepaald.

Wij houden u op de hoogte over AGS!

Stratech maakt deel uit van de Alliantie Douane Software (ADS). Een samenwerkings-verband van een aantal gerenommeerde softwareleveranciers en de Douane die intensief met elkaar communiceren over de migratie van Sagitta naar AGS. Wij houden u dus uit eerste hand op de hoogte over de laatste ontwikkelingen betreffende AGS.