Bewijsvoering Oorsprongsdocumenten 2016

Stempel Export1

Alle exportdocumenten die in Nederland worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dit betekent dat aanvragen moeten zijn voorzien van een (digitale) handtekening en dat u als exporteur de bewijsstukken bij de Kamer van Koophandel heeft gedeponeerd. Dit geldt zowel voor exportdocumenten die digitaal als 
per post worden aangeleverd.

Bij aanvraag van een Certificaat van Oorsprong en/of certificaten betreffende goederen-verkeer EUR-1 en/of EUR-MED zijn geldige bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld: leveranciersverklaringen, productbeschrijvingen-/overzichten of kostprijscalculaties. Vervalt de geldigheid van uw bewijsvoering aan het einde van dit jaar, vernieuwt u deze dan tijdig. Zo blijft de afgifte van uw exportdocumenten ook in 2016 gewaarborgd. 

Aanleveren van bewijsstukken bij de Kamer van Koophandel

Exporteurs kunnen bewijsvoering op twee manieren aanleveren bij de Kamer van Koophandel. Wanneer zij gebruik maken van een digitale koppeling met de Kamer van Koophandel, kunnen zij deze als bijlage meesturen bij iedere aanvraag van een exportdocument. Hierdoor kan de Kamer van Koophandel de aanvraag sneller beoordelen en afhandelen. Uiteraard moet dit voor u als exporteur wel eenvoudig te realiseren binnen het administratieve proces van uw Supply Chain.

Wanneer u per jaar meer dan 20 oorsprongsdocumenten aanvraagt, dan kunt u de bewijsvoering ook bij de Kamer van Koophandel deponeren. Hierbij is het wel van belang voor u als exporteur om bij iedere aanvraag bij de Kamer van Koophandel te verwijzen naar de gedeponeerde bewijsstukken. Deze bewijsstukken kunnen alleen per e-mail als aparte pdf-bestanden worden aangeleverd bij één van de Kamer van Koophandel regiokantoren. De originele exemplaren van de bewijsvoering bewaart u als exporteur, voor eventuele nacontrole, zeven jaar in uw eigen archief. 

Juist, volledig en dus ook geldig bewijs van de oorsprong(en) van uw goederen is de basis voor een verantwoorde afgifte van certificaten door de Kamer van Koophandel. Vervanging van wat vervangen moet worden, moet derhalve uiterlijk 31 januari 2016 gerealiseerd zijn.

Vragen over de bewijsvoering voor exportdocumenten 

Exporteurs die vragen hebben over het aanleveren van bewijsstukken of twijfelen over welke aanlevermethode het beste bij hun past, kunnen contact opnemen met één van de regiokantoren van de Kamer van Koophandel.

Dit kan telefonisch via 088 - 585 15 85 of door een e-mail te sturen naar hun eigen Kamer van Koophandel regiokantoor. Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u een overzicht van de contactgegevens van de verschillende regiokantoren.