Automatische Goedkeuring van KvK exportdocumenten

Stempel Export1

De Kamer van Koophandel (KvK) in Nederland bewijst wederom haar innovatiekracht met de lancering van het project 'Automatische Goedkeuring'. Hiermee wordt de volgende belangrijke stap gezet om het proces rondom de digitale afgifte van exportdocumenten verder
te optimaliseren. 

KvK zet belangrijke stappen vooruit voor het digitale exportdocument

Sinds maandag 20 januari 2014 heeft de KvK in Nederland een nieuw systeem voor de digitale afgifte van exportdocumenten in gebruik genomen. Door dit nieuwe systeem kunnen exporterende bedrijven vanaf heden zelfstandig de KvK Stempel & Handtekening afdrukken op hun digitaal aangevraagde exportdocument. Gefaseerd worden nu alle bedrijven overgezet naar dit nieuwe printproces voor de digitale afgifte van exportdocumenten.

24/7 automatische goedkeuring van KvK exportdocumenten

Met het in gebruik nemen van het nieuwe systeem door de KvK is nu ook de weg vrij voor de lancering van het project 'Automatische Goedkeuring'. Voor een beperkt aantal bedrijven wordt het mogelijk om digitaal aangevraagde exportdocumenten direct retour te ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen toetst de KvK bedrijven op basis van de vooraf opgestelde selectiecriteria. 

Met de status Automatische Goedkeuring kan de exporteur exportdocumenten 24/7 digitaal aanvragen, dus ook buiten de openingstijden van de KvK (hiervoor wordt door de KvK geen garantie afgegeven in verband met eventuele onderhoudswerkzaamheden) en wordt er dus veel tijd bespaard in het logistieke proces. De controle op deze exportdocumenten vindt voor deze bedrijven door de KvK op een ander moment in de keten en steekproefsgewijs plaats.

Het privilege van Automatische Goedkeuring is alleen voor exporteurs met grote hoeveelheden KvK exportdocumenten per jaar. Slechts een beperkt aantal klanten van Stratech heeft op dit moment toestemming van de KvK om gebruik te maken van automatische goedkeuring. Dit aantal zal in de komende maanden toenemen.  

Samen werken aan een efficiënte toekomst voor logistiek Nederland 

Als leverancier van kennisintensieve softwareoplossingen voor exporterende bedrijven denkt Stratech actief mee met de KvK en haar klanten. Exportdocumenten digitaal aanvragen moet snel en eenvoudig zijn voor iedere exporteur in Nederland.

Het optimaliseren van het huidige proces bij de KvK en de verdergaande integratie van de verschillende instanties die betrokken zijn bij het zendingenproces is hierbij ons belangrijkste uitgangspunt. Wilt u meer weten over de mogelijkheden inzake de digitale afgifte van exportdocumenten voor uw organisatie?

Bezoek onze website en bekijk de mogelijkheden.