AGS 2 - Twee keer aangiften voor dezelfde goederen?

Douaneauto zijkant

Is uw invoeraangifte - om wat voor reden dan ook - twee keer in AGS 2 (Aangiftesysteem) verwerkt? Dan kunt u zelf bij de Douane een verzoek doen om de betaalde belastingen terug te krijgen. 

In december zijn 102 aangiften door een fout in AGS twee keer verwerkt. De door die fout te veel betaalde belastingen zijn door de Douane al terugbetaald. Hebt u twee keer belasting betaald bij invoer van dezelfde goederen? En hebt u:

  • de teveel betaalde belasting bij invoer nog niet terugontvangen, en
  • nog geen verzoek ingediend voor teruggaaf van die belastingen?

Dan kunt u alsnog bij de Douane 'een verzoek tot teruggaaf van belasting betaald bij de invoer' indienen. In december is er in AGS een technische fout opgetreden. Daardoor zijn 102 invoeraangiften dubbel door AGS (Aangiftesysteem) verwerkt.

In december heeft de Douane de toezegging gedaan dat zij de te veel betaalde belastingen van die 102 aangiften, automatisch teruggeven. Die teveel betaalde belastingen zijn inmiddels door de Douane terugbetaald.

Bron: Douane