Stratech Software Solutions voor diverse markten

 • Subsidies


  Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

  Subsidies zijn voor gemeenten en provincies een belangrijk instrument om beleidsdoelen te realiseren. Het maatschappelijke en het financiële belang ervan is groot. Als subsidieverstrekker dient u een rechtmatige verstrekking en doelmatige aanwending van de subsidies te bevorderen.

 • Re-integratie


  Clientvolgsysteem

  Mensen in beweging krijgen en in beweging houden is de belangrijkste voorwaarde op weg naar werk. De snel veranderende arbeidsmarkt maakt duurzame re-integratie van werkzoekenden naar betaalde arbeid echter gecompliceerd.

 • Sociaal financieel


  Schuldencoach1

  Sociaal financiële dienstverlening staat volop in de belangstelling. Op dit moment bevinden zich in Nederland vele huishoudens in een riskante financiële positie. Steeds meer mensen doen een beroep op deze dienstverlening. De toename van de vraag zet de uitvoering onder druk. Het is daarom van belang dat de werkprocessen snel en efficiënt verlopen. Onze totaaloplossing voor schuldhulpverlening, bewindvoeringbudgetbeheerWsnp bewindvoering en kredietverstrekking zal u daarbij ondersteunen.

 • Logistiek & Industrie


  Afb. productpagina SPS
 • Recreatie


  Vincent pc

  Elke recreatieondernemer, groot of klein, wil een zo hoog mogelijke bezetting realiseren en tevens een maximale ondersteuning bij de verwerking van de gehele reserveringsadministratie. Het gebruik van een goed reserveringssysteem is hierbij een must!