Letter of Credit - Foutloos en snel geregeld met de software van Stratech

De Letter of Credit is een instrument om u en de klant zo veel mogelijk zekerheid te bieden over de geleverde goederen en de betaling hiervan. Tegelijk is het ook een procedure met veel formaliteiten. Met de software van Stratech kunt u zendingen onder begeleiding van een
Letter of Credit snel, foutloos en conform de gestelde eisen opmaken
en afhandelen.

Letter of Credit en alle vereiste exportdocumenten opmaken

Een Letter of Credit beperkt voor u als exporteur het betalingsrisico, mits aan alle gestelde voorwaarden wordt voldaan. Veel van de aangeboden exportdocumenten ter verzilvering van een Letter of Credit bevatten fouten veroorzaakt door slordigheden bij het invullen ervan en/of worden te laat opgemaakt, dus een zaak van de interne en administratieve organisatie.

Wanneer de vereiste exportdocumenten niet foutloos en conform de gestelde eisen uit de Letter of Credit worden aangeboden bij uw bank, kan de gevolgschade voor u zeer groot zijn. Denkt u hierbij aan vertraagde leveringen, onbetaalde facturen en/of ontevreden klanten.

Een Letter of Credit snel en foutloos opmaken en afhandelen

Het voldoen aan de gestelde eisen van een Letter of Credit is een tijdrovend en foutgevoelig proces. De software van Stratech helpt u eenvoudig, snel en foutloos te voldoen aan de gestelde eisen uit een Letter of Credit en/of andere vormen van documentair betalingsverkeer.

Door middel van een SWIFT-koppeling worden de gegevens van de bank automatisch overgenomen op alle benodigde exportdocumenten, waardoor de kans op typfouten wordt beperkt tot het minimum. Stuurinformatie zoals Latest Date of Shipment, Expiry Date wordt in onze software overzichtelijk weergegeven binnen één scherm.

Voordelen - Software voor uw L/C-zendingen

  • Zendingen monitoren vanuit één scherm op basis van prioriteiten en/of statusindelingen;
  • Ondersteuning bij Letter of Credit, Documentair Incasso, Open Accounts etc.;
  • Filters en alerts zelfstandig inrichten op basis van de gestelde termijn uit het Letter of Credit, waardoor u altijd op tijd uw exportdocumenten kunt aanbieden bij de bank conform de gestelde voorwaarden;
  • In onze software vastleggen welke exportdocumenten vereist zijn per zending die wordt begeleidt door een Letter of Credit;
  • Gegevens van de bank controleren en automatisch overnemen op alle benodigde exportdocumenten;
  • Eén of meerdere exportzendingen koppelen aan een ingelezen Letter of Credit.

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met