Confirmation of Exit – Is uw BTW administratie waterdicht?

Bij de uitvoer van goederen zijn bedrijven verplicht om een uitvoer-aangifte elektronisch in te dienen bij de Douane. 150 dagen na een dergelijke aangifte moeten deze goederen daadwerkelijk de EU hebben verlaten. De Douane houdt hier toezicht op aan de hand van het Export Control System (ECS). Maar wat zijn de risico's als uw uitgaande goederen niet bekend zijn in het ECS? Hoe zorgt u voor een betrouwbare en snelle afhandeling?

Géén Confirmation of Exit na 150 dagen? - Risico op BTW naheffing 

In Nederland en België wil de Douane direct bij aankomst van uw lading op de zeeterminal van de 'Trader at Exit' een elektronische 'Arrival at Exit' ontvangen. Deze kan verzorgd worden door de terminaloperator of scheepsagent. Op het moment dat de lading per schip de haven verlaat moet de agent bovendien een elektronisch uitgaand manifest bij de Douane indienen. Dit kunnen de terminaloperator of scheepsagent alleen doen als ook de ingediende uitvoeraangifte bij hun bekend is. 

Nadat de Douane de 'Arrival at Exit' en het uitgaand manifest heeft ontvangen, krijgt de aangever rechtstreeks een 'Confirmation of Exit'. Daarmee is uw uitvoeraangifte 'aangezuiverd' en administratie kloppend. Als binnen 150 dagen geen Confirmation of Exit kan worden afgegeven, dan gaat de Douane ervan uit dat uw goederen de EU niet hebben verlaten. Uw aangifte wordt dan buiten werking gesteld en u loopt het risico op naheffing van de BTW. 

Bij het ontbreken van de Confirmation of Exit, zult u bij een BTW controle door de Douane, voldoende overige boeken en bescheiden beschikbaar moeten hebben om de uitvoer op alternatieve wijze aan te tonen. Dit kan tot zeer veel tijdrovend uitzoekwerk leiden. Het is daarom belangrijk altijd te controleren of al uw uitvoeraangiften geconfirmeerd zijn. 

Een correcte BTW administratie door gebruik van Portbase en e-Balie.

De elektronische aanlevering van informatie bij de zeeterminal via Portbase of e-Balie, geeft u als exporteur de garantie van een correcte BTW administratie en zorgt tevens voor een snellere afhandeling van uw container bij de terminal. 

Met een aanmelding in Portbase of e-Balie ontvangt u zelf rechtstreeks de Confirmation of Exit van de Douane. Mocht u onverhoopt geen Confirmation of Exit ontvangen, dan heeft u middels Track & Tracé de mogelijkheid om na te gaan wat er met uw container is gebeurd. Deze Track & Tracé wordt door de Douane officieel erkend als alternatief bewijs. U heeft dus altijd controle en real-time inzicht in de status van uw containers.

De software van Stratech is gekoppeld met zowel e-Balie als Portbase. Hierdoor wordt het exporteren per zeeschip via de Belgische of Nederlandse havens eenvoudig en bent u met één druk op de knop altijd verzekerd van een waterdichte BTW administratie. Dat scheelt u een hoop gedoe!

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met