Totaaloplossing subsidiebeheer voor gemeenten en provincies

Wat verstrek ik jaarlijks aan welke doelgroep? Wat is de bijdrage van de betreffende regeling en individuele subsidie aan de beleidsdoelen? Hoe krijg ik het overzicht en de controle op het subsidieproces van aanvraag, subsidiebeheer tot en met rapportage?

Stratech begrijpt als geen ander hoe complex het proces van subsidieverstrekking is. Het vraagt inzicht in programmadoelen en KPI's op gesubsidieerde activiteiten en moet voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

Voor deze complexe taak van subsidiebeheersing hebben wij dé eenvoudige totaaloplossing, onze subsidiebeheerapplicatie. De subsidiebeheerapplicatie maakt op een gebruiksvriendelijke wijze het proces van subsidieaanvraag tot en met de eindafrekening inzichtelijk en beheersbaar.

Relaties overzichtelijk met een uitgebreide CRM functionaliteit

Het verkrijgen en verlenen van subsidies vergt veel contact met uw subsidierelaties. Daarom is de subsidiebeheerapplicatie voorzien van een uitgebreide CRM functionaliteit. Hiermee heeft u altijd toegang tot informatie rondom uw subsidierelaties, legt u een subsidiedossier aan en volgt u de communicatiestroom.

Inzicht in geldstromen

Stratech begrijpt dat één van uw belangrijkste redenen om te kiezen voor een subsidiebeheerapplicatie is om snel inzicht te krijgen in uw geldstromen: waar is het geld, hoeveel budget is er nog, waar gaat het naar toe? Onze subsidiebeheerapplicatie geeft u een precies en overzichtelijk antwoord op deze vragen. U kunt geldstromen eenvoudig volgen en het subsidiebudget kan op ieder gewenst niveau worden bewaakt.

Geïntegreerde workflow ten behoeve van rechtmatigheid

Stratech biedt een geavanceerde geïntegreerde workflow aan waarmee aan de rechtmatigheid wordt voldaan. Alle termijnen worden vastgelegd met persoons- of afdeling gebonden taken die uitgevoerd dienen te worden. Voor iedere collega is zowel de status van de eigen taken als die van collega's inzichtelijk in een taakscherm. U kunt automatisch acties laten aanmaken na een bepaalde gebeurtenis en per actie de status hiervan inzien.

Actuele management-, stuur- en beleidsinformatie

Informatie registreren is nuttig, maar zinloos als u niets met de geregistreerde informatie kan. Onze totaaloplossing is daarom standaard voorzien van een zeer uitgebreide rapportage- en documentgenerator. Het genereert stuur-, management- en beleidsinformatie in een oogwenk. Ook specifieke rapportages worden ondersteund met diverse selectiemogelijkheden. U kunt snel een overzicht printen van bijvoorbeeld financiële gegevens, periodieke verslagen en statistische informatie.

Integratie met uw overige applicaties

Onze totaaloplossing wordt naadloos geïntegreerd in uw administratieve organisatie. Omdat de processen rondom subsidies integreren met die van financiën en het zaakgericht werken, zorgt Stratech voor een naadloze onderlinge samenwerking.

Hier meer over weten?

Neem direct contact op met