Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds

Stratech voert een project uit dat door het Europees Sociaal Fonds wordt gefinancierd.

Het beoogde resultaat van dit project is om in dialoog met medewerkers de organisatie van het werk aan te passen. Het project is gericht op tien IT-Consultants van Stratech Opleiding & Advies bv die zich bezighouden met het adviseren over en implementeren van software.

In het project wordt in dialoog met de Consultants getracht de organisatie van het werk aan te passen, zodat Consultants nog meer betrokken raken en productiever zijn. Naast bredere inzetbaarheid zullen de Consultants meer plezier ervaren in het werk en hun talenten beter benutten.

De organisatie van het werk van de Consultants zal naast interne ook externe veranderingen teweegbrengen: het zal leiden tot een intensivering van de samenwerking met externe relaties evenals een herverdeling en herstructurering van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Tevens zullen een verhoging van de productiviteit en betrokkenheid, een betere benutting van talenten en een verhoging van de bevlogenheid van de Consultants worden gerealiseerd.