European Social Fund

Employee training of the company Stratech Software s.r.o. was supported by the European Social Fund through the thematic operational program Human Resources and Employment and the state budget of the Czech Republic. The project titled "Implementation of training activities for employees of Stratech Software s.r.o." began 04/01/2010 and ended 31/03/2012.

Vzdělávání zaměstnanců Stratech Software s.r.o. je podpořeno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím tematického operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z prostředků státního rozpočtu České republiky. Projekt s názvem "Realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti Stratech Software s.r.o." začal 1.4.2010 a byl ukončen 31.3. 2012.

European Fund

Direct meer weten?


Postadres
Postbus 3
7500 AA ENSCHEDE
Nederland
 
Bezoekadres
Pantheon 15
7521 PR ENSCHEDE
Nederland
 
Algemeen
Tel: +31 (0) 53 480 40 80
E-mail: info@stratech.nl
 
Servicedesk
Tel: +31 (0) 53 480 40 80
E-mail: servicedesk@stratech.nl