Werken bij Stratech

Stratech is in ruim 27 jaar tijd uitgegroeid tot een gezonde en succesvolle, dynamische en innovatieve onderneming met zo'n 65 medewerkers.

We zijn klaar voor een nieuwe periode van ontwikkeling en groei, waarin verdere professionalisering, innovatie en uitbreiding centraal staan. Denk jij ons te kunnen helpen met het waarmaken van deze ambitie? Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers in diverse vakgebieden, die met frisse ideeën zowel zichzelf als Stratech willen doorontwikkelen.

Over Stratech

Onze organisatie is transparant voor alle medewerkers, zodat ten allen tijde duidelijk is hoe onze organisatie werkt en wat er speelt. We gebruiken verschillende tools waarop we informatie delen, de voortgang van alle teams kunnen volgen en bedrijfsresultaten kunnen volgen. Ook worden er regelmatig strategiesessies georganiseerd waarbij terug en vooruit wordt geblikt.

We bevorderen door middel van agile werken het samenwerken van medewerkers in teams. Binnen een team maken we gebruik van de individuele capaciteiten van een medewerker. De medewerkers binnen een team vullen elkaar aan om de gestelde doelen te behalen en elkaar persoonlijk te laten groeien. Teams hebben dan ook een grote mate van zelfstandigheid waarin zelf besluiten worden genomen.

Het resultaat van Stratech wordt bereikt door de gezamenlijke inzet van onze medewerkers. Wij willen al onze medewerkers laten meedelen in het gerealiseerde resultaat. Daarom werkt Stratech met een winstdelingsregeling en teamincentives.

Direct meer weten?


Postadres
Postbus 3
7500 AA ENSCHEDE
Nederland 
 
Bezoekadres
Pantheon 15
7521 PR ENSCHEDE
Nederland
 
Algemeen
Tel: +31 (0) 53 480 40 80
E-mail: personeelszaken@stratech.nl