Wat verwachten wij van jou?

Competenties

We verwachten van jou als medewerker dat je over de juiste competenties beschikt om je functie goed uit te kunnen voeren, en dat je je proactief ontwikkelt om te blijven groeien.

Doelstellingen

Op basis van KPI's en competenties worden je doelstellingen jaarlijks vastgesteld, gemonitord en bijgestuurd. Wij verwachten van jou als medewerker dat je in staat bent de KPI's te realiseren en je competenties goed in te zetten voor je functie. We spreken van persoonlijke groei wanneer je vooruitgang hebt laten zien op de KPI's en competenties, zoals afgesproken in je doelstellingsgesprek.

Creativiteit en innovatie

Je krijgt ruimte voor creativiteit en innovatie, waardoor je groeit en Stratech méér is dan alleen een softwareleverancier: samen zorgen we voor innovatieve en verrassende software, denken we met de klant mee en helpen hem daardoor nog succesvoller te worden.