Ons personeelsbeleid

We hebben een helder en eerlijk personeelsbeleid, waarbij HRM-tools als het personeelshandboek, beloningsstructuur en de HRM-cyclus in het leven zijn geroepen.

We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden. Stratech voert regelmatig een beloningsonderzoek uit met als doel de marktconformiteit van de beloningen van de verschillende functies te toetsen. De Stratech CAO à-la-carte stelt je in staat de arbeidsvoorwaarden in financiële zin beter aan te laten sluiten op je persoonlijke wensen en leefsituatie.

Wij vinden het belangrijk om jou als medewerker te betrekken bij bepaalde besluitvorming en feedback te krijgen over het gevoerde personeelsbeleid. De directie stemt met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) diverse zaken rondom het personeelsbeleid af.