Themadag Evaluatie van schuldhulpverlening

Schulden

De Wet op de Gemeentelijke schuldhulpverlening is dit voorjaar geëvalueerd. Daarnaast is de uitvoering van de schuldhulpverlening intensief onderzocht door onder andere de Nationale Ombudsman, de WRR en het SCP. Voor Kerckebosch hét moment de balans op te maken met een themadag! Waar staan we nu? Wat zijn de opdrachten voor iedereen? Welke knelpunten zijn er nog, zoals aansluiting minnelijk op wettelijk traject.

Kerckebosch organiseert daarom op dinsdag 27 september de themadag 'Evaluatie van schuldhulpverlening: tijd om de balans op te maken!'. Tijdens deze dag wordt antwoord gegeven op de vragen: Hoe staat de gemeentelijke schuldhulpverlening er nu voor en wat heeft de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening daaraan bijgedragen? Voor welke opgaven staan gemeenten, wijkteams, kredietbanken, vrijwilligersorganisaties, bewindvoerders en andere partijen die zich bezig houden met de aanpak van schulden?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Bespreking van het evaluatieonderzoek naar de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: knelpunten en oplossingsrichtingen, en hoe kijken de verschillende betrokken partijen daarnaar?
  • Betekenis van de actuele onderzoeken voor de effectiviteit van schuldhulpverlening
  • Schuldhulpverlening en Beschermingsbewind: in (dis)balans?

Datum: dinsdag 27 september
Locatie: Hotel Postillion Bunnik
Inschrijven: Klik hier om u direct in te schrijven!

Ontmoet Stratech!

Als uw kennispartner gaan we op de themadag graag met u in gesprek over schuldhulpverlening en de ondersteuningsmogelijkheden van onze softwareoplossing Stratech Perspectief. Loop hiervoor langs bij onze medewerkers op de Stratech stand.