Congres Actualiteiten Schuldhulpverlening 2014

Actualiteitencongres SHV 2014

Op dinsdag 11 november zal voor de 23e keer het congres Actualiteiten Schuldhulpverlening worden georganiseerd. Op dit congres wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in schuldhulpverleningsland. Stratech zal ook dit jaar weer aanwezig zijn op het congres, wij heten u dan ook van harte welkom op onze stand!

Het aantal mensen dat in een problematische schuldsituatie verkeert, neemt nog steeds toe. Velen zijn werkloos geworden, anderen hebben een woning die veel minder waard is geworden dan de hypotheeklening en weer andere worstelen van dag tot dag om op een laag inkomen de eindjes aan elkaar te knopen.

De hulpverlening zoekt naar antwoorden om enerzijds zicht te bieden op een schone lei voor wie daarvoor rijp is, maar om anderzijds ook een rompvoorziening te bieden voor degenen die daar nog niet aan toe zijn. Want steeds meer mensen vallen, gewild of ongewild, buiten de reguliere schuldhulpverlening. En hoe gaat u als professional daar mee om? 

Tijdens deze 23ste editie krijgt u traditiegetrouw een overzicht van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie rondom schuldhulpverlening van mr. Erica Schruer. Daarnaast gaat onder andere Nadja Jungmann  dieper in op  de omgang met uitvallers. Want is het een kwestie is van niet geholpen willen worden of niet geholpen kunnen worden? En hoe gaat u om met mensen die buiten de regels (dreigen te) vallen?

Softwareoplossing van Stratech

Tijdens het congres demonstreren wij u graag onze totaaloplossing voor schuldhulpverlening, budgetbeheer en (Wsnp) bewindvoering. Met onze flexibele en gebruiksvriendelijke schuldhulpverleningssoftware kunt u eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten, voortvloeiend uit minnelijke en wettelijke trajecten registreren, ordenen en beheren.

Datum: dinsdag 11 november 2014
Locatie: Media Plaza, Utrecht

U kunt zich hier direct inschrijven voor het congres Actualiteiten Schuldhulpverlening!