Bedrijvendagen Twente 2015

Bedrijvendagen Twente

Ontmoet ons Stratech Innovation Lab tijdens de Informatiemarkt op 4 maart 2015 en kijk of onze interessante stage- en/of afstudeeropdrachten iets voor jou zijn!

Bedrijvendagen Twente 2015

Van 17 februari tot en met 26 maart aanstaande vinden de Bedrijvendagen 2015 aan de Universiteit Twente plaats. Tijdens deze Bedrijvendagen wordt een serie activiteiten georganiseerd die de contacten tussen studenten, promovendi en afgestudeerden enerzijds en potentiële werkgevers anderzijds bevorderd.

Stratech Innovation Lab

Tijdens de informatiemarkt op 4 maart aanstaande zullen wij met ons Stratech Innovation Lab aanwezig zijn. Hier zullen wij diverse interessante stage- en/of afstudeeropdrachten openbaar maken! Deze opdrachten zijn geschikt voor studenten van verschillende faculteiten en afstudeerrichtingen, waaronder:

  • WO Technische Bedrijfskunde (TBK) / Industrial Engineering and Management
  • WO Communicatiewetenschap (CW) / Communication Sciences
  • WO Bestuurskunde (BSK) / Public Administration
  • WO Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) / Business Information Technology
  • WO Technische Informatica (INF) / Information Technology

De informatiemarkt vindt plaats van 10:30 - 17:00 uur in de evenementenhal op het ganzenveld.