Actualiteitencongres Schuldhulpverlening context anno nu

Actualiteitencongres SHV 2015

Het 24e Actualiteitencongres Schuldhulpverlening wordt dit jaar op donderdag 26 maart georganiseerd. Op dit congres wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in schuldhulpverleningsland. Stratech zal ook tijdens deze editie weer aanwezig zijn op het congres, wij heten u dan ook van harte welkom op onze stand!

Op 1 januari 2015 is het sociale landschap in Nederland ingrijpend veranderd. Gemeenten krijgen zware nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van participatie, zorg en jeugdzorg. Ondertussen wordt van gemeenten verwacht flinke bezuinigingen te realiseren. Gemeenten doen dit door de uitvoering in het sociaal domein anders in te richten. Wijkteams en keukentafelgesprekken doen hun intrede en generalisten geven in veel gemeenten vorm aan de functies.

Daarnaast heeft  staatssecretaris Klijnsma afgelopen december laten weten dat gemeenten mensen niet categoriaal mogen uitsluiten. Een fraudeschuld, eigen huis of niet afgeronde scheiding is niet een voldoende grond om mensen de toegang tot de schuldhulpverlening te ontzeggen. Er moet altijd een individuele beoordeling plaatsvinden om te bepalen of er ondanks de belemmering toch een schuldregeling mogelijk is. Ondertussen neemt de schuldenproblematiek hand over hand toe.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor mensen met (problematische) schulden, schuldhulpverlenende organisaties, bewindvoerders, vrijwilligers en anderen die betrokken zijn bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Nieuwe manieren van werken worden uitgeprobeerd, knelpunten komen in beeld en (moeten) worden opgelost. Tijdens dit actualiteitencongres wordt verkend wat de eerste ervaringen zijn van de aanpak van schuldenproblematiek in de nieuwe context. 

Softwareoplossing van Stratech

Tijdens het congres demonstreren wij u graag onze totaaloplossing voor schuldhulpverleningbudgetbeheer en (Wsnpbewindvoering. Met onze flexibele en gebruiksvriendelijke software kunt u eenvoudig alle schuldhulpverleningsactiviteiten, voortvloeiend uit minnelijke en wettelijke trajecten registreren, ordenen en beheren.

Datum: donderdag 26 maart 2015
Locatie: Carlton President Maarssen

U kunt zich hier direct inschrijven voor het congres Actualiteiten Schuldhulpverlening!