icon
Logo

Zo werkt Stratech - De logistieke blauwdruk (deel 2)

Stratech-SPS is een unieke softwareoplossing die flexibel naar het proces van elk bedrijf dat im-/exporteert kan worden ingericht. Dit zorgt ervoor dat software en proces optimaal op elkaar worden afgestemd, wat in de praktijk resulteert in tijdswinst, foutreductie, risicobeheersing en kostenbesparing.

Voor het inrichten van Stratech-SPS wordt het bedrijfsproces van een bedrijf als uitgangspunt genomen om de business logica in te richten, bijvoorbeeld de verschillende combinaties van land, klant, product en transport. Voordat onze specialisten kunnen beginnen met het daadwerkelijk implementeren van de software dient er een goed plan te worden gemaakt, oftewel de logistieke blauwdruk.

De logistieke blauwdruk

Als je denkt aan het woord ‘blauwdruk’ denk je meteen aan de technische tekening die wordt gebruikt bij het bouwen van een huis. Een tekening met details die voor alle betrokkenen het beoogde eindresultaat visualiseert. Anders gezegd, zonder blauwdruk komt er geen huis die aansluit op jouw wensen en behoeften. Dit werkt voor de implementatie van onze software exact hetzelfde. 

De logistieke blauwdruk van Stratech is een totaaloverzicht van het logistieke proces van onze opdrachtgever, iets waar de software van Stratech-SPS veelal een cruciaal onderdeel van is. Daarnaast bevat dit processchema ook informatie over de datacontroles die Stratech-SPS specifiek voor het proces moet uitvoeren. Voorbeelden van datacontroles zijn:

  • Is het land van bestemming binnen of buiten de EU?
  • Is er een specifieke bescheidcode gedefinieerd welke altijd mee moet in de aangifte?
  • Betreft een gevarengoed en moet er een DGD mee in de documenten set?

Tijdens het project

‘Een goed begin is het halve werk’ is het gezegde. Aan het begin van elke implementatie worden er interviews afgenomen met proceseigenaren. Tijdens deze gesprekken wordt het proces van order tot verzending doorgesproken. Hierdoor ontstaat er een compleet beeld van het logistieke proces. Aan de hand van dit beeld kunnen de specialisten van Stratech - op basis van hun expertise en jarenlange ervaring - precies aangeven waar de optimalisatiekansen liggen en op welke manier de software van Stratech het logistieke proces maximaal kan ondersteunen.

Als er consensus is over de toekomstige situatie, waarbij Stratech-SPS ondersteunend wordt aan het proces, gaat er een zogenaamde deepdive plaatsvinden. Hierbij wordt ingezoomd op de business logica van onze opdrachtgever. Dit zijn de specifieke datacontroles alsmede bijvoorbeeld de berekening van douanewaarden. Ook al deze informatie wordt verwerkt in de logistieke blauwdruk. Door het totaalbeeld dat is nu ontstaan, wordt tevens duidelijk wat het eindresultaat moet gaan worden. Zodra alle stakeholders hierop hun commitment geven, kunnen de specialisten van Stratech beginnen met het inrichten van de software. De logistieke blauwdruk blijft gedurende het hele project de technische leidraad en kadert de scope af.

Naslagwerk

Na afloop van het project dient de logistieke blauwdruk van Stratech als naslagwerk. Mochten er wijzigingen in het proces van de opdrachtgever plaatsvinden, dan is de logistieke blauwdruk wederom het vertrekpunt. Zoals gezegd een goed begin is het halve werk. Het up-to-date houden van dit totaaloverzicht van het logistieke proces is dus ontzettend belangrijk. Indien de logistieke blauwdruk correct en volledig is, dan helpt deze technische tekening ook de jaren na het implementeren van de software bij het identificeren van mogelijke optimalisatiekansen en kan de impact van een toekomstige wijziging goed worden ingeschat.

Meer weten over dit artikel?

Nieuwsgierig naar de optimalisatiemogelijkheden voor uw proces? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#