icon
Logo

Zicht op ruimere mogelijkheden bij omzetting GPA naar DMS

Bijna alle bedrijven die over een vergunning Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) beschikken, zijn in 2019 door de Douane bezocht. Daarbij gaven de beambten twee toekomstscenario’s. Het eerste betrof de ‘normale’ aangifte, het tweede de aangifte met realtime aanvullende aangifte met algemeen karakter. Veel bedrijven spraken uit dat zo te veel van de huidige voordelen van de GPA verloren zouden gaan. Een derde scenario zou dit kunnen verlichten.

De teleurstelling over de verschraling van de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) leeft ook ruim onder vergunninghouders. In samenspraak met de Douane heeft Evofenedex daarom onlangs een viertal bijeenkomsten gehouden. Daar konden individuele vergunninghouders hun mening geven over de gewenste uitbreiding van de twee geboden scenario’s. Om dit mogelijk te maken heeft de Douane een analyse gemaakt van de wettelijke mogelijkheden.

Verschillen

De verschillen tussen de scenario’s zitten vooral in (ontheffing van) het aanbrengbericht en de wijze waarop de aanvullende aangifte kan worden ingediend. Onder de huidige systematiek van het GPA geldt voor alle vergunninghouders een algemene ontheffing van het aanbrengbericht (melding). Dit betekent in de praktijk dat bij inslag nooit een fysieke controle plaatsvindt. Ontheffing van het aanbrengbericht is onder het Douanewetboek van de Unie (DWU) nog steeds mogelijk maar onder strikte voorwaarden.

Wijze van aangifte

De aanvullende aangifte kan een algemeen, periodiek of samenvattend karakter hebben. Bij het algemene karakter wordt er één op één, een aangifte gemaakt per aanbrengbericht. Dit leidt tot grote aantallen aangiften en uitnodigingen tot betaling (UTB’s). Bij het samenvattende karakter geldt een maximum van 9.999 regels. Dit is niet voldoende voor de grote aangevers. Bovendien bestaat het risico dat bij een fout in een van de regels de Douane de hele aangifte weigert. Het is dan noodzakelijk snel te reageren om alsnog een juiste en tijdige aangifte te doen.

Periodieke karakter

De meeste bedrijven kiezen tijdens de bijeenkomsten dan ook voor een scenario dat - al dan niet met ontheffing van het aanbrengbericht - uitgaat van het periodieke karakter. Dit kent niet de beperking van 9.999 regels en alleen regels waar een fout in zit worden geweigerd. Bedrijven geven aan dat - los van de inrichting van het aangifteproces - ook de mate hoe de Douane de controle inricht van groot belang is. Douane en bedrijfsleven zijn van mening dat de logistiek zo min mogelijk moet worden gehinderd. De Douane neemt de aanbevelingen van de bedrijven nu mee naar het managementteam ter besluitvorming.

Bron: evofenedex

Meer weten over dit artikel?

Nieuwsgierig naar de optimalisatiemogelijkheden voor uw proces? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#