icon
Logo

Voordelen van een vergunning Actieve Veredeling na Brexit

Op vrijdag 29 maart 2019 is het zover, dan gaat het door een raadgevend referendum afgedwongen vertrek van het Verenigd Koninkrijk (hierna VK) uit de Europese Unie (hierna EU) wettelijk in. De Brexit is de feitelijke uittreding van het VK uit de EU door gebruikmaking van Artikel 50 van het Verdrag betreffende Europa. Dit Verdrag vormt het wettelijke kader dat toe ziet op de onderlinge bepalingen tussen lidstaten van de EU.

Al deze afspraken vervallen direct na de inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord, of indien deze er niet komt, na verloop van twee jaar na de kennisgeving. De Britse premier Theresa May heeft op woensdag 14 november 2018 haar uiteindelijke terugtrekkingsakkoord gepresenteerd aan de voorzitter van de EU, Jean-Claude Juncker. De Europese Raad beslist uiteindelijk over de terugtrekking na goedkeuring door het Europese Parlement. Het idee is dat dit de komende periode meer gestalte moet krijgen.

Douane Unie

Artikel 3 van het Verdrag ziet toe op de interne markt van de EU en daarmee de Douane Unie, waarin onder andere het Gemeenschappelijk Douanetarief is vastgelegd. Dit laatste is van belang wanneer een deelnemer van die interne markt (bijvoorbeeld een producent) grondstoffen gebruikt uit het VK, deze be- of verwerkt met andere Uniegoederen tot halffabricaten en deze vervolgens exporteert of uiteindelijk toch in de EU verkoopt. Voor deze grondstoffen betaalt de producent nu geen douanerechten bij invoer. 

Actieve Veredeling

Na de Brexit wordt dit anders! Voor de grondstoffen uit het VK geldt dan een invoertarief en mogelijk zelfs het hoogste tarief. Be- of verwerking met Uniegoederen of niet-Uniegoederen is alleen toegestaan met een door de Douane, op basis van economische voorwaarden, afgegeven vergunning Actieve Veredeling. Met deze vergunning mag een marktdeelnemer in het douanegebied van de EU niet-Uniegoederen veredelen, waarbij de invoerrechten en de nationale belastingen niet hoeven te worden betaald. Voor deze goederen gelden ook geen handelspolitieke maatregelen. De veredelde goederen kunnen daarna worden (weder)uitgevoerd of in het vrije verkeer van de EU worden gebracht, tegen de voor die producten geldende douanerechten. Vormen van veredeling zijn onder andere be- en verwerking, vernietiging en gebruik van goederen die na het proces zelf niet meer voorkomen. In dit voorbeeld zijn dat de grondstoffen. 

Administratieve lasten

De voorbereiding op de aanvraag en daarna het beheer van de vergunning Actieve Veredeling vereisen van de marktdeelnemer, dat deze een grondige financiële- en voorraadadministratie voert. Het be- of verwerkingsproces, de productspecificaties inclusief oorsprong, het ge- of verbruik en de uiteindelijke bestemming van de veredelde producten moeten bekend en navolgbaar zijn. Dit alles los van het fiscale aspect van borging van juiste afdracht van douanerechten.

Vergunningaanvraag

Het aanvraagtraject van een vergunning Actieve Veredeling door een marktdeelnemer verloopt volgens wettelijk gestelde termijnen, waarin feitelijk binnen 30 dagen na aanvaarding van de aanvraag door de Douane een vergunning dient te worden afgegeven. Wanneer dit een vergunning voor meerdere lidstaten betreft, dan geldt er een termijn van 120 dagen. Een onderzoek is mogelijk onderdeel van het aanvraagtraject. Zeker is dat de vergunning eerst wordt afgegeven, indien alle aspecten van het proces helder en specifiek zijn besproken en beschreven. Dat ondersteuning door middel van software een onderdeel uitmaakt van dit traject spreekt bijna voor zich, mede gezien de doelen die de EU heeft gesteld om van het douanegebied van de Unie een papierloze omgeving te maken.

Conclusie

De exacte gevolgen van de Brexit zijn op dit moment nog onbekend, maar ongetwijfeld zal het vertrek van de Britten veel uitdagingen voor het bedrijfsleven tot gevolg hebben. Zeker productiebedrijven die gebruik maken van grondstoffen of halffabricaten uit het VK, doen er verstandig aan zich af te vragen welke uitdagingen dat zijn en welke veranderingen dit met zich kan meebrengen. Is de inkoop van grondstoffen en/of halffabrikaten in het VK nog wel zinvol voor uw organisatie? Zo ja, wat zijn de consequenties voor bijvoorbeeld douanerechten of moet u misschien kijken naar andere EU landen voor de inkoop van grondstoffen of halffabricaten? Door gebruik te maken van een vergunning Actieve Veredeling bent u qua productie voorbereidt op Brexit.

Auteur: Jan Willem van Gijzen | Trade Facilitation B.V.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#