icon
Logo

Vernieuw uw bewijslast bij de KvK voor 31 januari 2018

29 december 2017

Voor het aanvragen van een Certificaat van Oorsprong (CvO) of een EUR-certificaat zijn geldige bewijsstukken nodig, zoals een leveranciersverklaring, kostprijscalculaties of productiebeschrijvingen /-overzichten. U kunt ervoor kiezen om uw bewijslast met elke aanvraag mee te sturen naar de Kamer van Koophandel (KvK) of om de bewijsvoering te deponeren.

Aanleveren van uw bewijsstukken bij de KvK

Vervalt de geldigheid van uw bewijsvoering aan het einde van dit jaar? Vernieuw deze dan uiterlijk woensdag 31 januari 2018. Zo blijft de afgifte van uw exportdocumenten ook in 2018 mogelijk. Bewijsstukken kunnen een geldigheid hebben van maximaal twee jaar. Exporteurs kunnen hun bewijsstukken op twee manieren aanleveren bij de KvK. Wanneer zij gebruik maken van een digitale koppeling met de Kamer van Koophandel, kunnen zij hun bewijslast meesturen als bijlage met iedere online aanvraag.

Vraagt u meer dan 20 oorsprongsdocumenten per jaar aan bij de KVK? Dan kunt u er ook voor kiezen om uw bewijslast bij de KvK te deponeren. Dit scheelt u tijd bij het aanvragen van uw exportdocumenten. Hierbij is het wel van belang dat u bij iedere aanvraag bij de KvK verwijst naar de gedeponeerde bewijsstukken.

Voor bewijslast geldt een bewaarplicht van zeven jaar

Bewijsstukken kunnen alleen per e-mail als aparte pdf-bestanden worden aangeleverd bij één van de KvK-regiokantoren. De KvK houdt een digitaal dossier bij van uw bedrijf. De originele exemplaren van de bewijsvoering bewaart u als exporteur in uw eigen archief, voor het geval deze worden opgevraagd. Voor de bewijslast geldt een bewaarplicht van zeven jaar. Dit is de tijd waarin een eventuele nacontrole kan plaatsvinden.

Exporteurs die vragen hebben over hun bewijsvoering kunnen het beste contact opnemen met één van de regiokantoren van de KvK. Dit kan telefonisch via 088 - 585 15 85 of door een e-mail te sturen naar hun eigen KVK-regiokantoor.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#