icon
Logo

Van GPA en SPA naar DMS | Wat gaat er veranderen?

AGS is het aangiftesysteem waarmee in Nederland alle opslag-, invoer- en uitvoeraangiften worden afgewikkeld. Dit systeem is de afgelopen jaren door de Douane stapsgewijs geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de eisen van het Douanewetboek van de Unie. Hoewel de meeste aangevers al enige tijd gebruik maken van AGS, is de implementatie van dit systeem nooit voltooid.

Grote importeurs met een douane-entrepot, koeriers en e-commercebedrijven werken namelijk nog steeds met separaat ontwikkelde oplossingen. Maar dat gaat veranderen! Bij de Douane is onlangs het startschot gegeven voor de laatste fase van de implementatie van AGS, ook wel bekend onder de naam AGS4. Dit betreft het vervangen van de aangiftesystemen GPA, SPA en VENUE. In deze vierdelige blokreeks van Stratech krijgt u alle ins en outs over deze douanewijziging en geven onze specialisten tips waarmee u zich kunt voorbereiden. In deel één:

  • Wat is de GPA, SPA en VENUE?
  • Waarom is deze douanewijziging noodzakelijk?

Wat is GPA, SPA en VENUE?

De Geautomatiseerde en Schriftelijke Periodieke Aangifte (GPA, SPA) worden in het kader van douanevereenvoudigingen door het bedrijfsleven gebruikt als aanvullende aangifte bij gebruik van de vergunning inschrijving in de administratie, in het vrije verkeer brengen of bij gebruik van de vereenvoudigde aangifte in het vrije verkeer brengen. In Nederland maken ongeveer 250 á 300 aangevers gebruik van de GPA/SPA, waarvan de meeste in combinatie met een douane-entrepot.

Daarnaast zijn er ongeveer 600 aangevers die gebruik maken van de vergunning inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA) en/of de bijzondere douaneregelingen Actieve Veredeling (AV), Tijdelijke Invoer of Bijzondere Bestemmingen. Voor e-commercebedrijven en koeriers bestaat een soortgelijk systeem, genaamd: VENUE. De Douane gaat deze manieren van aanvullende aangifte op korte termijn vervangen en voor een belangrijk deel onderbrengen in AGS. Deze blokreeks focust zich op de vervanging van de GPA en SPA. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over de vervanging van VENUE. Hiervoor loopt een apart project bij de Douane.

Waarom is deze douanewijziging noodzakelijk?

In het Douanewetboek van de Unie (DWU) - welke al sinds 1 mei 2016 van kracht is - staat dat alle aangiftegegevens elektronisch op basis van bijlage B van Verordening 2015/2446 (de GVo.DWU) moeten worden uitgewisseld. De huidige douanesystemen GPA, SPA en VENUE voldoen op meerdere punten niet aan de eisen van het DWU. Aangevers die gebruik maken van deze aangiftesystemen hebben hiervoor namelijk, tegelijk met de toekenning van de vergunning, een generieke vrijstelling van de Douane ontvangen. Deze vrijstelling zit de Europese Unie al geruime tijd dwars. Bij deze vrijstelling is namelijk een belangrijk controlemoment niet voorhanden. Daarom is dit als verplichting opgenomen in het DWU.

Overigens zijn er in het DWU ook mogelijkheden om ontheffing van de verplichting tot aanbrengen te verkrijgen. Er zijn echter veel bepalingen in de wet waardoor vrij veel goederensoorten per definitie geen ontheffing mogen krijgen. Ook kan de Europese Unie volgens het DWU vereisen dat - al dan niet tijdelijk - voor bepaalde goederensoorten of landen, het aanbrengen verplicht is. In de toekomst moeten aangevers dus te allen tijde aan de aanbrengverplichting kunnen voldoen, zelfs wanneer u vrijstelling heeft. Vanwege deze bepaling in het DWU, heeft de Nederlandse Douane ervoor gekozen om ook het aanbrengbericht in AGS onder te brengen. Dit douanesysteem is immers al gebaseerd op het datamodel van de World Customs Organisation. Echter om te kunnen voldoen aan alle eisen van het DWU is een nieuwe versie van AGS noodzakelijk. Het AGS-systeem krijgt na deze update ook een nieuwe naam, te weten: Douaneaangiften Management Systeem (afgekort met DMS). Deze update maakt het mogelijk om alle GPA/SPA-vergunninghouders over te zetten naar DMS, maar heeft tevens impact op alle aangevers die nu al gebruik maken van AGS. Meer informatie hierover leest u in ons vorige artikel.

Het Multi Annual Strategic Plan (MASP) regelt de vervanging van systemen in het kader van DWU. Overheden en het bedrijfsleven konden op grond van de transitiebepalingen uit het MASP nog enige tijd verder met systemen die niet voldoen aan de eisen van het DWU. De deadline voor het voltooien van dit plan liep initieel tot 2020, maar die werd eerder al bijgesteld naar 2025. Dit neemt echter niet weg dat de Nederlandse Douane - door druk vanuit Brussel - voortgang moet geven aan deze transitie om tijdig te kunnen voldoen aan de DWU-wetgeving.

Tot slot: ik heb nog vragen, waar kan ik terecht?

In deel twee van deze blogreeks alles over de keuzes die u als GPA/SPA-vergunninghouder zult moeten gaan maken en waarom alle douanevergunningen worden herzien. Wilt u dit artikel niet missen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Stratech. Wilt u zich goed voorbereiden op de overgang naar DMS? Download dan onze whitepaper met praktische tips voor een succesvolle transitie.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel of wilt u de impact van deze douanewijziging op uw organisatie weten? Neem dan gerust contact op met de douanespecialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer over Stratech-SPS

Het correct verwerken van uw import- / exportzendingen is een complex proces. Met Stratech-SPS kunt u eenvoudig en snel al uw zendingen opmaken en digitaal afhandelen vanuit één geïntegreerde totaaloplossing. Met onze software en kennis maken wij uw werk makkelijker!

Lees hier verder
#