icon
Logo

Overgang van AGS naar DMS | Een douanewijziging met grote impact

Eind 2016 werd het douanesysteem SAGITTA volledig vervangen door het nieuwe aangiftesysteem AGS. Na een onstuimige beginperiode worden sindsdien alle opslag-, invoer- en uitvoeraangiften in Nederland – die voorheen met SAGITTA-systeem werden afgehandeld - volledig verwerkt met behulp van het nieuwe douanesysteem AGS. Op dit moment werkt de Nederlandse Douane hard aan een grote update voor het AGS-systeem. 

Deze nieuwe release is nodig ter voorbereiding op de laatste fase van de implementatie van AGS, ook wel bekend onder de naam AGS4. Het laatste onderdeel van de implementatie betreft de vervanging van de huidige oplossingen voor de maandaangifte (SPA, GPA). Deze douanewijziging zal ook impact hebben op alle aangevers die nu via AGS opslag-, invoer- of uitvoeraangiften indienen bij de Douane. 

Nederlandse Douane moet voldoen aan de eisen van het DWU

In het Douanewetboek van de Unie (DWU), welke al sinds 1 mei 2016 van kracht is, staat dat alle aangiftegegevens elektronisch op basis van bijlage B van Verordening 2015/2446 (de GVo.DWU) moeten worden uitgewisseld. Als gevolg van dit Europees besluit dient de Nederlandse Douane het nieuwe EU Datamodel te implementeren binnen AGS.

Het douanesysteem AGS krijgt na deze update tevens een nieuwe naam, te weten: Douaneaangiften Management Systeem (afgekort: DMS). Behalve de naamswijziging heeft deze update impact op alle aangevers – alsmede de softwareleveranciers - die nu opslag-, invoer- en uitvoeraangiften indienen bij de Nederlandse Douane via het AGS-systeem.

Douane Management Systeem gebaseerd op ander datamodel

Volgens de Douane heeft deze wijziging een middel- tot grote impact. Naast de implementatie van het nieuwe datamodel verwacht de Douane ook een verbetering door te voeren voor het verwerken van controlebevindingen. Deze aanpassing houdt in dat de Douane straks, naar aanleiding van een controlebevinding, de benodigde aanvullende informatie ook via DMS kan opvragen aan de aangever en dat de aangever deze aanvullende informatie ook via het nieuwe DMS kan versturen.

De overgang van AGS naar DMS: wat kunt u verwachten?

De overgang van AGS naar DMS heeft sowieso impact op uw douanesoftware en met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bedrijfssystemen (ERP, WMS) alsmede de interfaces tussen de verschillende systemen. De Douane streeft ernaar dat alle aangevers, die nu opslag-, invoer- en uitvoeraangiften indienen via AGS, uiterlijk 1 september 2022 volledig over zijn op DMS.

Voor het migreren van alle bedrijven van AGS naar DMS gaat de Douane een vergelijkbare implementatie-strategie hanteren als destijds bij de overgang van SAGITTA naar AGS. Hoewel er momenteel nog veel onduidelijkheden zijn, dient u als aangever alvast rekening te houden met deze wijziging en daar waar mogelijk (financiële) middelen en capaciteit te reserveren.

In ons volgende artikel belichten we de overgang van SPA en GPA naar AGS. Wilt altijd op de hoogte zijn en geen enkel nieuwtje missen over deze douanewijziging? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.  

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen over de overgang van AGS naar DMS? Neem dan gerust contact op met de douanespecialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer over Stratech-SPS

Het correct verwerken van uw import- / exportzendingen is een complex proces. Met Stratech-SPS kunt u eenvoudig en snel al uw zendingen opmaken en digitaal afhandelen vanuit één geïntegreerde totaaloplossing. Met onze software en kennis maken wij uw werk makkelijker!

Lees hier verder
#