icon
Logo

Van AGS naar DMS: Douane stelt startdatum van DMS-project uit

De Nederlandse Douane heeft bekend gemaakt dat de start van het DMS-project, door het ontbreken van de EU-dataset met gegevens, wordt uitgesteld tot een nog onbekende datum. Deze dataset is vereist voor het kunnen bouwen van het nieuwe aangiftesysteem DMS, de opvolger van het huidige douanesysteem AGS. In dit artikel meer informatie over de ontwikkelingen rondom deze douanewijziging.

DMS | Vervanging van de aangiftesystemen GPA, SPA en VENUE

AGS is het douanesysteem waarmee in Nederland alle opslag-, invoer- en uitvoeraangiften worden afgewikkeld. Dit aangiftesysteem is de afgelopen jaren stapsgewijs door de Nederlandse Douane geïmplementeerd – als vervanger voor SAGITTA - om te kunnen voldoen aan de eisen van het Douanewetboek van de Unie (DWU). Hoewel de meeste aangevers al enige tijd gebruik maken van AGS, is de implementatie van dit douanesysteem nooit volledig afgerond.

Zo maken grote importeurs met een douane-entrepot, koeriers en e-commercebedrijven nog steeds gebruik van separaat ontwikkelde oplossingen: GPA, SPA en VENUE. Maar ook deze douanesystemen – net zoals destijds voor SAGITTA gold – voldoen op meerdere punten niet aan de eisen van het DWU. De Nederlandse Douane wil daarom gedurende de laatste fase van de implementatie van AGS – eerder ook wel bekend onder de naam AGS4 – alle aangevers die nu gebruik maken van de aangiftesystemen GPA, SPA en VENUE migreren naar DMS. Meer informatie leest u in dit artikel van Stratech.

Implementatie van nieuw EU-datamodel heeft impact op alle aangevers

Voordat de Nederlandse Douane kan beginnen met de migratie, worden er in het aangiftesysteem AGS diverse aanpassingen doorgevoerd. Met de introductie van deze nieuwe release, krijgt het douanesysteem tevens een nieuwe naam, te weten: Douane Management Systeem (afgekort met DMS). Behalve de update ter voorbereiding op AGS fase 4, moet de Nederlandse Douane –  om te kunnen voldoen aan het DWU – ook het compleet nieuwe EU Datamodel in AGS implementeren, iets wat middel- tot grote impact heeft op alle aangevers die nu via AGS opslag-, invoer- en/of uitvoeraangiften indienen bij de Nederlandse Douane. 

Door de implementatie van het nieuwe EU Datamodel dient u als aangever rekening te houden met veranderingen in uw douanesoftware, bedrijfssystemen (ERP/WMS) alsmede de interfaces tussen de verschillende systemen. Voor het migreren van alle bedrijven van AGS naar DMS gaat de Nederlandse Douane een vergelijkbare implementatiestrategie (gefaseerd) hanteren als dat ze destijds bij de overgang van SAGITTA naar AGS hebben gedaan. Meer informatie leest u in dit artikel van Stratech.

Voor 1 juli 2022 dient u volledig gebruik te maken van het nieuwe DMS

Afgaande op de reeds bekende informatie zal er binnen Europa eind november (2019) een besluit worden genomen over het EU-datamodel. Hoewel de Nederlandse Douane op dit moment geen startdatum kan afgeven, blijft de einddatum voor het totale DMS-project ongewijzigd. Aangevers die nu gebruik maken van de aangiftesystemen AGS, GPA en SPA hebben wel één jaar extra de tijd gekregen voor de overgang naar DMS. Deze bedrijven dienen vóór 1 juli 2022 volledig gebruik te maken van DMS.

Hoewel er momenteel nog veel onduidelijkheden zijn, dient u als aangever alvast rekening te houden met deze wijziging en daar waar mogelijk (financiële) middelen en capaciteit te reserveren. Wilt u altijd op de hoogte zijn en geen enkel nieuwtje missen over DMS? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen over de overgang van AGS naar DMS? Neem dan gerust contact op met de douanespecialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer over Stratech-SPS

Het correct verwerken van uw import- / exportzendingen is een complex proces. Met Stratech-SPS kunt u eenvoudig en snel al uw zendingen opmaken en digitaal afhandelen vanuit één geïntegreerde totaaloplossing. Met onze software en kennis maken wij uw werk makkelijker!

Lees hier verder
#