icon
Logo

Van AGS, GPA-SPA naar het douanesysteem DMS [update mrt]

In het kort:

Nog maar een paar maanden te gaan voordat de Douane start met het overzetten van de eerste aangevers naar het nieuwe Douaneaangiften Management Systeem (DMS), de vervanger van de huidige aangiftesystemen AGS, GPA en SPA. In deze update delen we met jou de laatste informatie over deze douanewijziging. 

Dit even vooraf: wil je het laatste nieuws over het nieuwe DMS direct in jouw mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor onze gratis DMS-update service.

Status overgang van AGS naar DMS 4.0

In onze vorige update hebben we de implementatiestrategie en planning van de Douane voor het nieuwe DMS met jou gedeeld. Dit geeft inzicht in welke fase en per wanneer jouw organisatie overgaat. Nu de overgang naar DMS steeds dichterbij komt, roept ook de Nederlandse Douane het bedrijfsleven op om in actie te komen (bekijk de video).

Zorgeloos naar DMS met Stratech

Om ieder bedrijf voldoende gelegenheid en ondersteuning te bieden tijdens de migratie naar DMS is een goede planning van groot belang. Om dit te bewerkstelligen gaat de Douane een planningstool inzetten. Hierin kan per doelgroep / per bedrijf een afspraak voor de migratie worden gemaakt. 

Inmiddels hebben wij met de Douane afspraken gemaakt over ons plan van aanpak betreffende de migratie van alle Stratech-klanten naar DMS. We bereiden momenteel onze communicatie voor en zullen onze klanten binnenkort informeren over de noodzakelijke vervolgstappen. 

  • Werk je niet met onze douanesoftware, maar wil je wel meer informatie over alle veranderingen en de benodigde vervolgstappen? Dat kan! Neem contact op met ons of lees verder op onze website.
Lees hier verder

Afhankelijkheid van de Douane

De ontwikkelingen van de nieuwe DMS-functionaliteit binnen onze software verlopen voorspoedig. Echter heeft de oplevering en beschikbaarheid van de testsystemen bij Douane vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen de testsystemen voor softwareontwikkelaars vanaf dinsdag 22 maart beschikbaar zijn.

Pas vanaf dat moment kunnen we de nieuwe DMS berichten controleren, uitwisselen en testen. Deze vertraging aan de kant van Douane heeft zonder meer effect op de startdatum van fase 1: de pilotfase waarin slechts 1 á 2 aangevers de eerste aangiften gaan insturen naar het nieuwe DMS.

Status overgang van GPA en SPA naar DMS 4.1

Onze ervaring is dat steeds meer GPA-/SPA-vergunninghouders zich voorbereiden op de overgang naar DMS. Zij hebben in samenwerking met hun softwareleverancier en/of douaneadviseur hun logistieke en douaneprocessen in kaart gebracht en de nieuwe aangiftegegevens doorgenomen. Toch zijn er ook nog veel bedrijven bezig met het bepalen van de impact van alle wijzigingen.

Wacht niet te lang met de voorbereidingen

De Douane ziet risico’s in de mate waarin GPA-/SPA-vergunninghouders zich nu voorbereiden. Er wordt daarom binnenkort een enquête verzonden om meer inzicht te krijgen hoe bedrijven zich voorbereiden op DMS. De deadline van 1 juli 2023 lijkt nog ver weg, maar zoals eerder aangegeven kan een implementatie-traject van deze omvang al snel 3 tot 5 maanden in beslag nemen. Er is dus geen tijd te verliezen!

  • Ben je als GPA-/SPA-vergunninghouder op zoek naar een concrete handvatten en advies voor de overgang naar DMS? Neem contact op met ons of lees verder op onze website.
Lees hier verder

Auditfile Voorraad: vervanger van de voorraadverloop GPA 

Vergunninghouders IIAA die kiezen voor scenario C én die gaan werken met de zogenaamde ketenregeling, moeten naast DMS ook de nieuwe Auditfile Voorraad implementeren. De Douane heeft inmiddels een eerste versie van de documentatie, inclusief specificaties, van de nieuwe auditfile voorraad gedeeld met ons als softwareleverancier en het bedrijfsleven.

De komende periode wordt in de werkgroep – waar wij onderdeel van zijn - samen met enkele IIAA-vergunninghouders een pilot gestart om zodoende vanuit de praktijk ervaring op te doen. Waar nodig wordt de documentatie verrijkt met voorbeelden en verduidelijking hoe gegevens in de nieuwe structuur van de auditfile moeten worden geborgen.

Bepaal het juiste moment van overgang voor jouw organisatie

IIAA-vergunninghouders die overgaan van GPA naar DMS 4.1 dienen vanaf het moment van overgang ook de auditfile aan te kunnen leveren. De registratie van de gegevens ten behoeve van de auditfile dient dan dus al plaats te vinden (voorwaarde van de vergunning is namelijk een deugdelijke administratie). Als het om plausibele reden nog niet mogelijk is om de auditfile op te leveren, dan bestaat de mogelijkheid om in afstemming met de Douane (maatwerkafspraken) uitstel te krijgen.

Er kan dan uitstel worden gegeven tot maximaal 6 maanden na het moment van overgang naar DMS 4.1 voor oplevering van de auditfile. Het is dan in de tussenliggende periode niet nodig om de GPA bij de Douane aan te leveren. Een logisch moment voor vergunninghouders GPA om over te gaan op DMS 4.1 is als men:

  • in staat is om een deugdelijke administratie te voeren conform de nieuwe specificaties Auditfile;
  • klaar is voor aangiften in DMS 4.1.

Als de vergunninghouder naast de GPA op dit moment ook al gebruik maakt van AGS voor aangiften onder de normale procedure, dan dient men voor deze aangiften uiterlijk 1 januari 2023 over te zijn op DMS 4.0.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Schrijf je dan nu in voor onze gratis DMS-update service. Ook kan je onze DMS-toolbox downloaden voor meer handige informatie.

Inschrijven

Over Stratech

We maken al 33 jaar innovatieve (douane)software voor importeurs en exporteurs. Onze organisatie is lid van de Alliantie Douane Software (ADS) en neemt deel aan het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB en ODB-IT). Ook zitten wij in de werkgroep die zich bezighoudt met het vervangen van de voorraadverloop GPA door de auditfile ‘voorraad’. Hierdoor kunnen we jou dus altijd informeren over de laatste ontwikkelingen rond DMS.

Meer informatie
#