icon
Logo

Statusupdate: van AGS, GPA en SPA naar het douanesysteem DMS

In het kort:

DMS zal de huidige aangiftesystemen AGS, GPA en SPA volledig gaan vervangen, dit als gevolg van de gestelde eisen in het Douane Wetboek van de Unie (DWU). De overgang naar dit nieuwe douanesysteem zal grote impact hebben op alle aangevers. In dit artikel vertelt John Schutten, Product Manager bij Stratech, over de laatste stand van zaken wat betreft de invoering van DMS. 

Dit even vooraf: wilt u ook het laatste nieuws over deze douanewijziging direct in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan nu gratis in voor onze DMS-update service

Statusupdate: overgang van AGS naar DMS

De Nederlandse Douane heeft inmiddels de nieuwe concept MIG (specificaties) per aangiftescenario ter review aan de softwareleveranciers beschikbaar gesteld. Eind oktober 2020 is het eerste aangiftescenario opgeleverd. December 2020 zijn de overige aangiftescenario’s beschikbaar gesteld. De Douane zal naar verwachting in februari/maart van 2021 een bijeenkomst organiseren voor alle softwareleveranciers om de concept MIG door te spreken. Daarna zal de definitieve versie worden gepubliceerd. Dit zal naar verwachting in april 2021 gebeuren. Op basis van deze definitieve MIG kunnen softwareleveranciers beginnen met de ontwikkeling. Stratech zal in de komende periode de concept MIG doornemen. Uit deze impactanalyse worden tevens de verschillen ten opzichte van de huidige AGS specificaties in kaart gebracht, zodat wij u kunnen informeren over de technische, functionele en financiële implicaties van de overgang van AGS naar DMS. Dit zal naar verwachting eind kwartaal 1 / begin kwartaal 2 van dit jaar zijn.

Statusupdate: overgang van GPA en SPA naar DMS

GPA/SPA-vergunninghouders zijn vorig jaar door de Douane per brief en door middel van een webinar geïnformeerd over de beschikbare scenario’s waaruit zij een keuze moet maken omwille van de overstap naar DMS. De specificaties behorende bij de verschillende scenario’s zijn momenteel nog in ontwikkeling bij de Douane. Naar verwachting zal de MIG voor deze fase van het DMS-project na oplevering van de eerste fase (van AGS naar DMS) worden opgeleverd. Ook geldt dat de Douane eerst een concept MIG uitbrengt en deze pas na input van de softwareleveranciers wordt omgezet naar een definitieve versie. Dit zal naar verwachting eind kwartaal 2 / begin kwartaal 3 van dit jaar zijn.

  • Vervanging voorraadverloop GPA door Auditfile ‘voorraad’: In onze vorige statusupdate hebben wij u geïnformeerd over de werkgroep die een nieuwe manier van rapporteren van de controle informatie (‘voorraadverloop’) uitwerkt. Deze werkgroep - waar Stratech deel van uitmaakt - is momenteel bezig met het uitvoering van de zogenaamde proof-of-concept voor de oplossingsrichting ‘auditfile voorraad’. De uitvoering van de proof-of-concept is verlengd en loopt tot april 2021. In april zal de werkgroep een advies uitbrengen aan het management van de Nederlandse Douane over de vervangende oplossing voor de controle informatie van de GPA (Geautomatiseerde Periodieke Aangifte).

Planning van Douane voor DMS-project

Voor elke fase in het DMS-project is de einddatum al vastgesteld. De Douane heeft inmiddels een programma manager aangesteld om alle projecten in goede banen te leiden. Momenteel is iedereen nog in afwachting van de projectorganisatie en -planning. 

Fasen in DMS-project  Einddatum
Verwachtte startdatum implementatie AGS naar DMS 1 februari 2022
Migratie van AGS (opslag, invoer en uitvoer) naar DMS afgerond / verwachte startdatum migratie GPA/SPA naar DMS en IIAA/DE/AV/TI naar DMS 1 juli 2022
Migratie vergunninghouders Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) naar DMS afgerond        1 januari 2023
Migratie vergunninghouders Inschrijving In Administratie Aangever (IIAA), Plaatsing in Douane-Entrepot (DE), Plaatsing onder Actieve Veredeling (AV) en Plaatsing onder Tijdelijke Invoer (TI) naar DMS afgerond   1 januari 2023

Over Stratech | Dé kennispartner voor im- en exporteurs

Stratech maakt al 31 jaar software voor het import- en exportproces. Via de Alliantie Douane Software (ADS) maken wij deel uit van het Overleg Douane Bedrijfsleven - IT. Daarnaast zitten wij in de werkgroep die zich bezighoudt met het vervangen van de voorraadverloop GPA door een auditfile ‘voorraad.

Oftewel, wilt u uit eerste hand op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom DMS? Schrijf u dan nu gratis in voor onze DMS-update service, digitale nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Schrijf u nu in voor onze DMS-update service

Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen aangaande de introductie van het nieuwe douanesysteem DMS

Inschrijven

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#