icon
Logo

Nieuwe douane-eisen voor vertegenwoordiging van kracht

10 mei 2017

Vanaf zaterdag 1 juli 2017 gelden er nieuwe, aanvullende en tevens vergaande eisen bij douanevertegenwoordiging. Deze eisen gelden niet alleen voor expediteurs en logistiek dienstverleners die aangiften voor niet verbonden derden doen. Ook de afdeling die binnen een concern de aangiften doet voor andere zustermaat-schappijen moet aan die eisen voldoen. In al die gevallen is vertegenwoordiging namelijk alleen nog maar mogelijk met inachtneming van een hele set aan voorwaarden. 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de oude situatie

Er zijn drie verschillende manieren op aangiften te doen voor een ander, namelijk: aangever, direct vertegenwoordiger en indirect vertegenwoordiger. Als u aangifte doet als direct of indirect vertegenwoordiger dan treedt u op als douanevertegenwoordiger. Op zaterdag 1 juli 2017 worden deze nieuwe en aanvullende voorwaarden van toepassing en moet elke partij die vertegenwoordiging toepast - zowel direct als indirect - aan deze voorwaarden voldoen. De belangrijkste verschillen zijn:

  • De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de EU.
  • Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Europese Unie.
  • Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere landen van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
  • Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

Voorwaarden voor toelating

In Nederland moeten alle douanevertegenwoordigers voldoen aan de AEO-criteria om een ander direct of indirect te vertegenwoordigen bij:

  • het doen van een douaneaangifte;
  • een aangifte tot tijdelijke opslag;
  • een summiere aangifte bij binnenbrengen;
  • een summiere aangifte bij uitgaan;
  • een aangifte tot wederuitvoer;
  • een kennisgeving van wederuitvoer.

AEO-criteria

In overleg met de brancheorganisaties, is specifiek voor douanevertegenwoordigers een nadere uitwerking gegeven aan de AEO-criteria. De eisen die gesteld worden aan een handels- en vervoersadministratie en de praktische vakbekwaamheid zijn uitgewerkt en gepubliceerd in het Handboek Douane, hoofdstuk 2.00.00. Op zaterdag 1 juli 2017 moet u aan de criteria voldoen. De Douane start na die datum met de beoordelingen. U krijgt daarover bericht.  Wacht niet met de implementatie van de AEO-criteria. 

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#