icon
Logo

Ministerie schetst gevolgen van verschillende Brexit-scenario’s

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat per 29 maart 2019 de Europese Unie. Dat dit grote gevolgen heeft, mag bekend zijn. Maar hoe groot de impact precies is, is nog niet duidelijk. Dit hangt uiteraard vooral samen met de verdragen die te zijner tijd zijn afgesloten of juist niet. Departementen houden rekening met verschillende scenario’s. Zij brengen momenteel in kaart welke maatregelen moeten worden genomen om verstoringen als gevolg van de Brexit zoveel mogelijk te voorkomen en welke kosten hieraan zijn verbonden. 

Er wordt rekening gehouden met drie verschillende Brexit-scenario’s:

  • Scenario 1 -  Het VK gaat op 30 maart 2019 uit de EU zonder een terugtrekkingsakkoord. In dat geval worden de WTO-regels van kracht.
  • Scenario 2 - Het VK gaat op 30 maart 2019 uit de EU met een terugtrekkingsakkoord, inclusief overgangsperiode. Gedurende de overgangsperiode t/m 31 december 2020 blijven alle EU-verdragen, verordeningen en richtlijnen van toepassing. Na afloop wordt geen akkoord bereikt over de toekomstige relatie en worden de WTO-regels van kracht.
  • Scenario 3 - Het VK gaat op 30 maart 2019 uit de EU met een terugtrekkingsakkoord, inclusief een overgangsperiode. Na afloop van de overgangsperiode t/m 31 december 2020 wordt een akkoord bereikt over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK die van kracht wordt na de overgangsperiode.

De gevolgen per Brexit-scenario in kaart gebracht

Het kabinet heeft de gevolgen van drie Brexit-scenario’s in kaart gebracht. Beleidsmakers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben gekeken naar de impact op lucht-, zee- en wegtransport. 

  • Gevolgen bij scenario 1 – De luchtvaart kan niet zonder meer vliegen van en naar het VK. De vervoersrechten vervallen, maar ook de luchtvaartveiligheidsvoorschriften zoals de wederzijdse erkenning van de certificering op het gebied van luchtvaartveiligheid vallen weg en het VK participeert niet meer in de European Aviation Safety Agency (EASA). Ook zal het VK niet langer onderdeel uitmaken van het EU brede One Stop Security-systeem. Voor het wegtransport vervallen de Eurovergunningen voor vervoer van en naar het VK en komen ook cabotagevervoer en de transitmogelijkheid door het VK naar Ierland te vervallen. Daarnaast stopt de wederzijdse erkenning van tal van documenten zoals rijbewijzen, voertuigregistraties en bestuurderskaarten. Voor de scheepvaart kunnen belemmeringen ontstaan wat betreft de toegang tot de lokale Britse markt (cabotage) en de offshore markt. Wanneer de EU-verordening die cabotage mogelijk maakt niet meer van toepassing is op de relatie EU-VK, zou laatstgenoemde een verbod op cabotage kunnen invoeren. Europa kan in dat geval tegenmaatregelen treffen voor Brits gevlagde schepen. Tevens treden in zeehavens handelsbelemmeringen (douaneformaliteiten, keuringen en inspecties) op met negatieve effecten voor het maritiem transport en daarmee de op- en overslag in zeehavens, vooral in Rotterdam.

  • Gevolgen bij scenario 2 - In dit scenario kan tot en met 31 december 2020 gevlogen blijven worden van en naar het VK en blijft de toepasselijke luchtvaartveiligheidsregelgeving van toepassing. Ook kan het wegtransport tussen Nederland en het VK zonder verstoring voortgezet worden. Mocht er aan het einde van de overgangsperiode geen akkoord zijn gesloten voor de toekomstige relatie, dan zijn de gevolgen na 31 december 2020 voor luchtvaart, wegtransport en maritiem hetzelfde als bij het scenario 1.

  • Gevolgen bij scenario 3 - In eerste instantie zijn de gevolgen op de verschillende terreinen tot aan 31 december 2020 hetzelfde als bij scenario 2. Daarna zijn de gevolgen voor de luchtvaart, het wegtransport en de maritieme sector afhankelijk van de inhoud van het akkoord over de toekomstige relatie.

De minister voegt er wel aan toe dat de Brexit kan zorgen voor ruimtegebrek in de zeehavens. Dit vanwege opstapelende containers of stukgoederen, congestie op de aanvoerroutes en wachtende vrachtwagens voor de veerboten naar het VK. Omdat de parkeercapaciteit bij de veerbootterminals beperkt is, kan meer terminal- en kadecapaciteit nodig zijn.

Het risico op harde Brexit blijft aanwezig

Ondanks het op 19 maart gepresenteerde principeakkoord blijft het risico op een harde Brexit bestaan. Immers, over zaken zoals de Iers/Noord-Ierse grenskwestie, bestuurlijke vraagstukken en andere scheidingsvraagstukken, moet nog verder worden onderhandeld. Hierbij geldt dat er pas een akkoord is als er overeenstemming is op alle onderdelen.

Bovendien moet het terugtrekkingsakkoord door het Europees Parlement en het nationaal parlement van het VK worden goedgekeurd, voordat het in werking kan treden. De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) presenteerden op maandag 19 maart 2018 een principeakkoord over een aantal onderdelen van de verdragstekst voor het terugtrekkingsakkoord. Dit is een belangrijke stap op weg naar een definitief akkoord op grond van artikel van 50 voor een ordelijke uittreding van het VK uit de EU.

Bekijk hier het document dat het ministerie heeft opgesteld

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#