icon
Logo

Van AGS, GPA-SPA naar het DMS douanesysteem [update juli]

In het kort:

Het nieuwe Douane Management Systeem (DMS) zal gefaseerd de aangiftesystemen AGS, GPA en SPA gaan vervangen. In dit artikel deelt John Schutten (Product Manager bij Stratech) de laatste informatie over deze omvangrijke douanewijziging. Dit nieuwe aangiftesysteem zal grote impact hebben op alle Nederlandse importeurs en exporteurs met douanesoftware.

Dit even vooraf: wil je altijd het laatste nieuws over deze douanewijziging direct in je mailbox? Schrijf je dan gratis in voor onze DMS-update service

Status overgang van AGS naar DMS 4.0

In onze vorige update hebben wij je geïnformeerd over het beschikbaar komen van de definitieve MIG voor DMS 4.0. De opvolger van het huidige AGS-systeem die alle opslag-, invoer- en uitvoeraangiften verwerkt. Afgelopen periode hebben onze specialisten deze MIG geanalyseerd en doorgesproken met de Douane. Aan de hand van deze impactanalyse hebben wij de verschillen ten opzichte van het huidige AGS in kaart gebracht. Zoals eerder aangekondigd is de impact van DMS groot! De wijzigingen beperken zich niet alleen tot volledig nieuwe (technische) berichten, maar ook tot nieuwe aangiftegegevens die door jou als aangever ingevuld dienen te worden. Daarnaast wordt met DMS het corrigeren van een aangifte, nadat de Douane bij controlebevindingen heeft geconstateerd, bij de aangever neergelegd. Samenvattend: er zijn dus veel verschillen tussen het huidige AGS en het nieuwe DMS. 

Inmiddels is ons team van specialisten begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe DMS-functionaliteit. De nieuwe DMS-functionaliteit zal naast de bestaande functionaliteit AGS in onze software beschikbaar komen. Dit omdat niet elk bedrijf op hetzelfde moment overgaat van AGS naar DMS. De implementatie-strategie is nog onderwerp van gesprek met de Douane. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij je vanzelfsprekend informeren. In de voorlopige planning van de Douane zullen de eerste aangevers eind kwartaal 1 / begin kwartaal 2 van 2022 worden gemigreerd naar DMS. Dit neemt niet weg dat je je in 2021 al dient voor te bereiden op de overgang. Hoe je dat het beste doet hoor je van ons na de zomer.

Status overgang van GPA en SPA naar DMS 4.1

In mei hebben wij voor GPA/SPA-vergunninghouders een online kennisevent georganiseerd, lees hier onze terugblik. Tijdens dit event hebben wij de gevolgen van DMS per scenariokeuze voor jouw organisatie, processen en automatisering geschetst. Een belangrijk aspect van de automatisering zijn de specificaties waaraan het aanbrengbericht, de aanvullende aangifte en de specificaties van de auditfile voorraad dienen te voldoen. De auditfile voorraad wordt verplicht voor vergunninghouders die gebruik willen maken van de zogenaamde ketenregeling. Onder ‘ketenregeling’ wordt verstaan: een aaneenschakeling van opvolgende douaneregelingen, waarbij voor iedere douaneregeling een separate aangifte dient te worden gedaan. Bij toepassing van de ketenregeling volstaat het aanbrengen van de goederen bij de eerste schakel in de keten.

  • Voorbeeld ketenregeling: goederen komen met de regeling douanevervoer aan bij de opslaglocatie van een douane-entrepot. De goederen worden door inschrijving in de administratie geplaatst onder de regeling douane-entrepot en na verloop van tijd door inschrijving in de administratie in het vrije verkeer gebracht. Door bij plaatsing in het douane-entrepot de goederen aan te brengen is het mogelijk de aard van de goederen vast te stellen en is het niet langer nodig om de goederen aan te brengen als de goederen in het vrije verkeer gebracht worden.

De specificaties behorende bij de verschillende scenario’s zijn momenteel nog bij de Douane in ontwikkeling. Zij verwachten de concept MIG voor deze fase van het DMS-project eind juli 2021 op te leveren. Na oplevering van de concept MIG voor DMS 4.1 krijgen wij als softwareleverancier de gelegenheid om de concept MIG te reviewen en te bespreken met de Douane. Dit zal naar verwachting in de loop van september van dit jaar gebeuren. Daarna zal de definitieve MIG voor DMS 4.1 openbaar worden gemaakt.

  • Vervanging voorraadverloop GPA door Auditfile 'voorraad'
    In onze vorige statusupdates ben je al geïnformeerd over de werkgroep die een nieuwe manier uitwerkt voor het rapporteren van de controle informatie (‘voorraadverloop’). Deze werkgroep, waar wij deel van uitmaken, heeft naar aanleiding van de zogenaamde proof-of-concept voor de oplossingsrichting ‘auditfile voorraad’ een rapport met uitkomsten en advies voor het vervolg van dit project aan het management van de Douane uitgebracht. De Douane heeft inmiddels een projectleider aangesteld om dit project vervolg te geven met als doel: een passende oplossing te implementeren gericht op de ketenregeling gedurende de overgang van GPA en SPA naar DMS.
Status overgang van IIAA naar DMS 4.1

Vergunninghouders douane-entrepot, actieve veredeling of tijdelijk invoer zonder aanvullende GPA en SPA dienen uiterlijk per 1 januari 2023 naast de inschrijving in de administratie (IIAA) óók de goederen aan te brengen via het nieuwe DMS. Voor deze doelgroep is het dus van belang om zich voor te bereiden op het doen van elektronische real-time aangiften. Wij adviseren je budget en capaciteit voor volgend jaar ten behoeve van deze douanewijziging te reserveren. Voor de overgang van IIAA naar DMS dien je over de juiste software te beschikken. Meer weten? Neem dan contact met ons.

Planning van Douane voor DMS-project

De Douane heeft inmiddels een programma manager aangesteld om alle projecten in goede banen te leiden. Wij zijn nog in afwachting van de projectorganisatie en definitieve planning.

De verschillende fasen van het DMS-project  Einddatum
Verwachtte startdatum implementatie AGS naar DMS 1 apr. 2022
Migratie van AGS (opslag, invoer en uitvoer) naar DMS afgerond / verwachte startdatum migratie GPA/SPA naar DMS en IIAA/DE/AV/TI naar DMS 1 sept. 2022
Migratie vergunninghouders Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA) naar DMS afgerond        1 jan. 2023
Migratie vergunninghouders Inschrijving In Administratie Aangever (IIAA), Plaatsing in Douane-Entrepot (DE), Plaatsing onder Actieve Veredeling (AV) en Plaatsing onder Tijdelijke Invoer (TI) naar DMS afgerond   1 jan. 2023

Over Stratech | Dé kennispartner voor im- en exporteurs

Stratech maakt al 33 jaar software voor het import- en exportproces. Via de Alliantie Douane Software (ADS) maken wij deel uit van het Overleg Douane Bedrijfsleven - IT. Daarnaast zitten wij in de werkgroep die zich bezighoudt met het vervangen van de voorraadverloop GPA door een auditfile ‘voorraad. Hierdoor kunnen wij je als kennispartner informeren over de laatste ontwikkelingen wat betreft DMS.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom DMS? Schrijf je dan nu gratis in voor onze DMS-update service, digitale nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.

Schrijf je nu in voor onze DMS-update service

Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen aangaande de introductie van het nieuwe douanesysteem DMS

Inschrijven

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#