icon
Logo

Informatie aanleveren bij CBS? Bespaar tijd met Stratech-SPS!

Op 1 januari 1993 is de interne markt van de EU in werking getreden. Hierdoor vervielen alle douaneformaliteiten voor bedrijven die handelen met landen binnen de Europese Unie, iets dat de internationale handel veel gemak heeft gebracht. Als gevolg van het vrij verkeer van goederen op de interne markt kon de overheid echter geen statistieken van de handel meer produceren op basis van de douaneformulieren. 

Wanneer bent u als bedrijf opgaveplichtig bij het CBS?

Toch bleef de behoefte van de EU-lidstaten naar informatie over de goederenstromen op de interne markt ongewijzigd. Om te voorzien in deze informatiebehoefte is het INTRASTAT-stelsel ingesteld. Nederlandse bedrijven die handel drijven met EU-lidstaten en die in 2020 een opgaveplicht hebben, worden hierover door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per brief geïnformeerd.

Bij de aangifte van de intrahandel worden drempelwaarden gehanteerd. Per 1 januari 2020 is de aangiftedrempel voor de ICV (intracommunautaire verwerving) vastgesteld op 800 duizend euro en voor de ICL (intracommunautaire levering) op 1 miljoen euro. Deze drempelwaarden gelden voor de in- en uitvoer afzonderlijk. Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven worden aangeleverd die voor de ICV tussen de 800 duizend en 5 miljoen euro hebben verhandeld, en voor de ICL tussen de 1 en 5 miljoen euro. Bedrijven die geen aangifte van de intrahandel hoeven te doen, worden door het CBS bij geschat.

Via Stratech-SPS eenvoudig informatie bij het CBS aanleveren

Voor het aanleveren van verplichte informatie bij het CBS kunnen bedrijven handmatig op de webportal IDEP alle gegevens intypen, of ervoor kiezen om een bestand in te lezen. Om dit proces nog verder te vereenvoudigen heeft Stratech een koppeling met IDEP ontwikkeld. Door de nieuwe INTRASTAT-module in Stratech-SPS kunnen bedrijven op eenvoudige wijze de verplichte maandelijkse aangifte volledig geautomatiseerd aanleveren bij het CBS. 

Voor de berekening van de statistische waarde kan men (indien gewenst) de berekening in de software van Stratech volledig laten uitvoeren. Deze berekening wordt gebaseerd op de factuurwaarde van goederen en de gehanteerde Incoterm. Op basis van de Incoterm is een percentage vastgelegd waarop de berekening plaatsvindt. De nieuwe INTRASTAT-module van Stratech voorkomt dat bedrijven zelf een koppeling tussen het ERP-systeem en CBS dienen te ontwikkelen. Daarnaast reduceert deze interface de kans op fouten als gevolg van handmatig typewerk op de webportal, wat tevens zorgt voor een aantrekkelijke tijdsbesparing.

Meer weten over dit artikel?

Wilt u meer weten over nieuwe INTRASTAT-module in Stratech-SPS? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#