icon
Logo

ICC Incoterms 2020 treden op 1 januari 2020 in werking

Een nieuw decennium betekent ook nieuwe Incoterms. Elke tien jaar werkt de International Chamber of Commerce (ICC) de Incotems bij, zodat deze gestandaardiseerde afspraken rond internationale handel goed op de praktijk blijven aansluiten. De Incoterms scheppen duidelijkheid in de rechten en plichten behorende bij de contractuele afspraken tussen de verkoper (exporteur) en de koper (importeur) bij het leveren van goederen.

De nieuwe Incoterms worden samengesteld door een commissie van experts op gebied van internationale handel. In deze commissie waren dit jaar voor het eerst ook China en Australië vertegenwoordigd. De commissie komt periodiek bijeen om te discussiëren over kwesties die zijn aangedragen door de 150 leden van de International Chamber of Commerce. Inmiddels zijn de ICC Incoterms 2020 door ICC Nederland gelanceerd. Deze nieuwe erkende en bekende leveringsvoorwaarden voor de koop van goederen zullen op 1 januari 2020 in werking treden. 

Belangrijkste wijzigingen in de Incoterms 20202

In de internationale handel (buiten EU) is zeevervoer de belangrijkste modaliteit voor de levering van goederen. Daarnaast wordt ongeveer 80 procent van de internationale handel verscheept via containers. Het zal u dan ook niet verbazen dat een deel van de wijzigingen gebaseerd zijn op de risico’s en de praktijkervaringen binnen deze tak van sport. Zo werd eerder al de toepassing van FOB en CIF bij containervervoer ontmoedigd. Zo kan men namelijk bij schade aan de goederen niet aantonen dat deze niet is ontstaan voordat de goederen aan boord van het schip zijn geplaatst. 

De Incoterms 2020 zijn toegankelijker en makkelijker in het gebruik, ze bevatten meer gedetailleerde toelichtingen met illustraties, die de verantwoordelijkheden van importeurs en exporteurs voor iedere Incoterms regel weergeven. De inleiding bij de Incoterms 2020 geeft ook een meer gedetailleerde uitleg over hoe de meeste geschikte Incoterms regel voor een specifieke transactie te kiezen en de relatie van een Incoterms regel met andere overeenkomsten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De Incoterms 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms® regel.
  • De Incoterms 2020 voorziet in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels.
  • De Incoterms 2020 heeft de mogelijkheid om met eigen vervoermiddelen het vervoer van de goederen te regelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • De drie-letter afkorting voor Delivered at Termnial (DAT) is gewijzigd in DPU.
  • De Incoterms 2020 hebben veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

Wat betekent dit voor uw logistieke proces?

Een nieuwe salesopdracht heeft voor u als organisatie pas waarde als er zekerheid is over de afname van de goederen en de betaling. Voor uw salesafdeling is het dan ook van groot belang om een duidelijke afweging te maken welke leveringsconditie opgenomen moet worden binnen het salescontract en wat hiervan de gevolgen zijn voor de logistieke operatie.

De nieuwe Incoterms 2020 worden per 1 januari 2020 van kracht en vervangen de huidige Incoterms 2010. Dankzij een vernieuwde definitie van de leveringscondities is men beter in staat om de juiste Incoterm toe te passen, waarbij zowel koper als verkoper de daarbij behorende verplichten en risico’s aanvaarden. Zorg er daarom voor dat u op de hoogte bent van de wijzigingen die zijn doorgevoerd. Meer informatie over de ICC Incoterms 2020 vindt u op deze website.

Meer weten over dit artikel?

Heeft u vragen over de nieuwe ICC Incoterms 2020? Neem dan gerust contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer over Stratech-SPS

Het correct verwerken van uw import- / exportzendingen is een complex proces. Met Stratech-SPS kunt u eenvoudig en snel al uw zendingen opmaken en digitaal afhandelen vanuit één geïntegreerde totaaloplossing. Met onze software en kennis maken wij uw werk makkelijker!

Lees hier verder
#