icon
Logo

Douanevergunningen aanvragen via het EU Trader Portal

19 september 2017

In de nabije toekomst moeten bedrijven diverse douanevergunningen aanvragen via het EU Trader Portal en 'Mijn Douane'. Voor het inloggen op deze nieuwe portalen dienen aangevers eHerkenning aan te vragen. De Douane adviseert aangevers om eHerkenning zo spoedig mogelijk aan te vragen. Dit in verband met de tijd die de procedure in beslag kan nemen.

Douanezaken regelen via het EU Trader Portal en Mijn Douane

Sinds 1 mei 2016 is het Douanewetboek van de Unie (DWU) van kracht. Dit voorziet onder meer in standaardisatie van procedures en het volledig elektronisch afhandelen van alle douaneformaliteiten in de hele unie. Ook vanuit overheidsbeleid wordt er steeds meer gestuurd op het digitaliseren van de dienstverlening. In de nabije toekomst moeten aangevers daarom diverse douanevergunningen aanvragen via het EU Trader Portal. 

Het gaat hierbij om de vergunningen die genoemd zijn in de Europese Uitvoeringsverordening 217/989, waaronder die voor actieve veredeling en douane-entrepot. Eind 2019 ondersteunt het EU Trader Portal ook AEO (Authorised Economic Operator), BTI (Bindende tariefinlichting) en BOI (Bindende oorsprongsinlichting). Het EU Trader Portal wordt ontwikkeld en beheerd door de Europe Unie. Bij de start van het EU Trader Portal worden huidige vergunningen nog niet opgenomen. Vergunningen die na 1 mei 2016 zijn afgegeven, worden voor 1 mei 2019 in het portaal opgenomen.

Voor alle vergunningen die niet via het EU Trader Portal lopen, kunnen aangevers vanaf medio 2018 gebruik maken van 'Mijn Douane'. Dit portaal van de Nederlandse Douane wordt langzaam uitgebreid met steeds meer mogelijkheden. In de toekomst kunnen aangevers via 'Mijn Douane' bijvoorbeeld ook online een verzoek om teruggaaf doen of bezwaar indienen. Voor het inloggen op beide portalen dienen aangevers te beschikken over eHerkenning met beveiligingsniveau drie. 

eHerkenning vereist voor inloggen op de nieuwe portalen

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD. Met eHerkenning kunnen medewerkers van uw bedrijf zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen. Bedrijven kunnen eHerkenning tegen betaling aanvragen bij één van de erkende leveranciers, welke te vinden zijn op www.eherkenning.nl. Bedrijven die al werken met eHerkenning dienen te controleren of zij beschikken over het juiste beveiligingsniveau. De Douane hanteert niveau drie. Alleen met eHerkenning op dat niveau kunt u inloggen op beide portalen.

Om eHerkenning aan te kunnen vragen, moeten bedrijven beschikken over een Nederlands RSIN-nummer. Voor toegang tot het EU Trader Portal is een Nederlands EORI-nummer vereist. Bedrijven met een buitenlands EORI-nummer moeten contact opnemen met de Douane in het land waar zij gevestigd zijn, en daar informeren hoe de elektronische authenticatie is geregeld. Elke lidstaat kiest zijn eigen methode. De Douane adviseert aangevers om eHerkenning zo spoedig mogelijk aan te vragen. Dit in verband met de tijd die de procedure in beslag kan nemen.

Definitieve datum voor live-gang EU Trader Portal onbekend

Op dinsdag 19 september jongstleden organiseerde de Douane een webinar om aangevers te informeren over het EU Trader Portal en de invoering ervan. Belangstellenden kunnen dit webinar terugkijken via de website van de Douane. De exacte datum voor het in gebruik nemen van de EU Trader Portal is nog niet definitief vastgesteld.

Eerder werd door de Douane maandag 2 oktober 2017 gecommuniceerd als datum voor live-gang. In de praktijk bleek dat alle Europese systemen nog niet te voldeden aan de juridische en kwaliteitseisen van Nederland. Tot nader bericht van de Douane kunnen aangevers volgens de 'oude' procedure hun vergunningaanvragen en wijzigingen indienen. 

Meer weten over de EU Trader Portal?

Heeft u vragen aanleiding van dit artikel, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van Stratech.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#