icon
Logo

Douane neemt dienstverlening Digipoort van Logius over

Digipoort is een centrale ICT-voorziening waarmee het berichtenverkeer voor de overheid wordt afgehandeld. In 2020 eindigt het contract van de Nederlandse overheid met Logius, de leverancier van Digipoort. Vanaf dat moment neemt de Douane het elektronische berichtenverkeer voor de logistieke stromen en de Single Window stromen tussen bedrijfsleven en overheid van Logius over. 

Nieuwe poortvoorziening: Handel & Transport Gateway (HTG)

Veel bedrijven maken gebruik van Digipoort Handel & Transport. Via deze ICT-voorziening wisselen ze informatie uit met de Douane, NVWA, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en havenautoriteiten. Het gaat dan om alle berichten en meldingen betreffende logistieke stromen handel en transport en alle berichten en meldingen in het kader van het Single Window voor maritiem en lucht. De komende maanden werkt de Douane aan een nieuwe poortvoorziening: de Handel & Transport Gateway (kortweg: HTG). Zodra deze getest, stabiel en beschikbaar is, worden alle gebruikers van Digipoort hierop aangesloten.

Overgangsproces van Digipoort naar Handel & Transport Gateway

Het berichtenverkeer - als gevolg van de overgang naar HTG - wijzigt inhoudelijk niet. Aangesloten bedrijven krijgen wel te maken met een beperkt aantal technische aanpassingen. De verwachting is dat de eerste klanten vanaf december 2019 kunnen aansluiten op de HTG. Eerst zijn de overheden die informatie afnemen aan de beurt, hierna volgen de bedrijven. Op dinsdag 30 juni 2020 moeten alle aansluitingen op Digipoort zijn gemigreerd naar HTG. De Douane neemt vervolgens het beheer van Logius over. Het overgangsproces van Digipoort naar Handel & Transport Gateway kent drie plateau's:

  • Plateau 1: overgang van de logistieke stromen (AGS, CID, EMCS, NCTS) van de Nederlandse Douane - start december 2019
  • Plateau 2: overgang van de Single Window-stromen van de Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie, havenautoriteiten en de Nederlandse Douane - start maart 2020
  • Plateau 3: overgang van de logistieke stromen (veterinair, fytosanitair, visserij) van de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA) - start april 2020

Wat betekent de introductie van HTG voor Stratech-klanten?

Bedrijven die gebruik maken van de software Stratech-SPS in de hosting en Stratech Shipment zullen in de praktijk weinig merken van de overgang van Digipoort naar Handel & Transport Gateway (HTG). Zij worden namelijk door Stratech (automatisch) omgezet. Bedrijven die Stratech-SPS lokaal hebben geïnstalleerd, dienen volgend jaar (2020) rekening te houden met een beperkt aantal technische aanpassingen in de software als gevolg van de introductie HTG. Hiervoor ontvangt u uiteraard van Stratech ter zijne tijd de benodigde instructies. 

Meer weten over dit artikel?

Nieuwsgierig naar de impact van deze wijziging op uw organisatie? Neem u dan contact op één van onze specialisten.

Neem contact op

Meer weten over Stratech?

Sinds 1989 is Stratech al de partner voor bedrijven die internationaal handel drijven. Met onze kennis en gebruiksvriendelijke software maken wij u werk makkelijker. Lees verder en ontdek de mogelijkheden voor uw logistieke zendingenproces.

Meer informatie
#